Skip to Main Content
Lund University

Arbetsterapi

Referenser

Inom olika forskningsområden finns riktlinjer för hur artiklar och andra akademiska texter bör utformas. Det har slutligen resulterat i de olika referensstilar som finns. APA-stilen är en av dessa - läs mer till vänster här.

När du skriver en rapport, uppsats eller annat arbete i dina universitetsstudier så ska du hänvisa till dina källor på ett standardiserat sätt, så att

  • det framgår vilka källor du bygger dina påståenden på - samtidigt visas läsaren (läraren) att du har satt dig in i relevant litteratur

  • det framgår vilka som är dina egna påståenden och tankar och vad som är hämtat från andra

  • läsaren kan hitta källorna och läsa mer och/eller kontrollera dina påståenden

APA-stilen - grunder

En refensstil består huvudsaklingen av 2 delar:

  1. Texthänvisningen: I APA-stilen används modellen "författare, år". Det betyder att i texten anger du källan med författarens efternamn samt publiceringsår inom en parentes
     
  2. Referenslistan: Varje hänvisning pekar mot en referens som återfinns i referenslistan/källförteckningen i slutet av texten. Referenserna skriv också på ett standardiserat sätt för att underlätta för läsaren att återfinna källorna. Referenserna ordnas alfabetiskt

Hjälp

Hänvisning & plagiering

En typ av (ofta omedveten) plagiering är när man har missat att hänvisa till källorna och/eller inte gör det på ett korrekt sätt. Det finns flera sätt att fuska (medvetet och omedvetet) och denna typ av plagiering räknas som fusk. 

Har du lärt dig att hänvisa och skriva referenser så undviker du alltså plagiering.

Akademiskt skrivande