Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Arbetsterapi: ATPB27

Söktjänster / Databaser

Databaser

Hitta medicinska sökord

E-böcker

Filmer om akademiskt skrivande

Lunds universitets MOOC (öppen online kurs)
består av ett antal korta
filmer som går igenom alla
steg i det akademiska skrivandet. 
Du får dels allmänna råd om
hur du planerar ditt skrivande,
dels mer specifika tips om
disposition, struktur, språk
och stil. Några lektioner behandlar
särskilt hur du argumenterar
trovärdigt och hederligt i akademiska
sammanhang. Det finns även lektioner
som handlar om varför och hur du refererar.

Bild framsida böcker om akademisk hederlighet

Filmer om akademiskt skrivande

ÖVNING 1 - Vad kännetecknar en vetenskaplig artikel?

Gå in på länken nedan och skriv in kännetecken i enstaka ord  (t.ex. innehåll / struktur / delar) du letar efter för att se att en artikel är vetenskaplig:

SÖKÖVNINGAR

Sökövning 1 - Söka artiklar och jämföra databaser

SÖKÖVNING 1

Sök efter artiklar i CINAHL och PsycINFO om kreativitet ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv som är publicerade de senaste 10 åren.

     Gå in i Padlet och skriv in under SÖKÖVN 1: 

    a) Vilka sökord använde du?
    b) Hur många artiklar hittar du i respektive databas?


Fundera också på:
Kan du se någon innehållsmässigt skillnad på artiklarna i respektive databas?

Sökövning 2 & 3

SÖKÖVNING 2

Sök efter artiklar  i CINAHL och PsycINFO som handlar om konstterapi som intervention för dementa äldre

Ange sökord + antal träffar i Padlet under SÖKÖVN 2.

 

SÖKÖVNING 3

. Sök efter artiklar i PsycINFO om kreativitet och flow.
Ta fram 1 artikel i fulltext som ni kan tänka er att läsa.

Repetera - Vad är en vetenskaplig artikel?

Video (5:30) Kort guide om hur man kan veta om en artikel är vetenskaplig eller inte, vilka typer av vetenskapliga artiklar som finns, etc. (Från Bibliotek & IKT, Medicinska fakulteten, Lunds Universitet)

Handywoman: Making a Creative Life / Kate Davies

Video 15:43 min. Handywoman: Making a Creative Life | Kate Davies | TEDxHeriotWattUniversity.

Myten om det galna geniet / Simon Kyaga

Video 20:39 min. Myten om det galna geniet - Simon Kyaga.

Skolor dödar kreativiteten / Ken Robinson

Video 19:28 min. Ken Robinson says schools kill creativity (2006).

Creative works studio: a model for arts-based occupational therapy / Isabel Fryszberg

Video 4:48 min. Creative Works Studio: a model for arts-based occupational therapy.

Michael Kirby Visits Creative Works Studio

Video 7:32 min. Michael Kirby Visits Creative Works Studio.

Creativity in Management / John Cleese

Video (36:59). John Cleese on Creativity In Management.