Skip to Main Content
Lund University

Arbetsterapi

Hitta sökord

Hitta sökord

Du kan ta hjälp av lexikon och andra hjälpmedel för att hitta bra sökord. Svensk-engelska MeSH ger dig svenska och engelska medicinska termer.Här hittar du Svensk MeSH

Söker du ämnesord om upplevelser, bemötande mm kan du hitta tips i materialet nedan.
Termer för upplevelser och bemötande- ordlista från Karolinska Institutets bibliotek
Ett urval termer att använda vid sökning kring upplevelser och bemötande i databaserna PubMed och CINAHL. Hittar du inte den term du söker, försök i Svensk MeSH eller CINAHL Headings.

Video (4:55 min). Hitta sökord. Medicinska fakultetens bibliotek, Lunds universitet. 
Innehåll: 0:07 Plocka ut huvudbegreppen ur din frågeställning, 0:47 Hitta synonymer/liknande begrepp, 1:40 Svensk MeSH, 2:45 Hitta sökbegrepp i din träfflista och artikelbeskrivningarna, 3:22 Ämnesord och ämnesordslistor

Att söka strukturerat

Video - Strukturerad databassökning (10:59 min). Medicinska fakultetens bibliotek, Lunds universitet. 

Innehåll i videon:  0:30 Plocka ut betydelsebärande begrepp / nyckelord, 1:18 Söka med AND (snäva in sökning), 2:10 Bred och smal sökning, 3:46 Hitta fler sökord från träffarna du får, 4:46 Söka med OR (bredda sökning med liknande begrepp), 5:00 Ämnesord., 5:50 Ämnesord och fritextord, 6:14 Blocksökning, 6:53 Frassökning - söka på ord i en viss ordning, 7:37 Bygg block i sökhistoriken (kombinera dina sökord)., 9:18 Använda avgränsningar (filters/limits), 10:35 Dokumentera din sökning

PubMed - sök med sökblock

Video (7:05 min). PubMed söka med sökblock. Södersjukhusets bibliotek. En introduktion till att söka upp sökord i MeSH och kombinera med fritextord under Advanced Search och göra en blocksökning. OBS att det är bra att testa olika synonymer för att se vilka som fungerar. 

Sök med Ämnesord/Subject Headings i CINAHL

How to search with Subject Headings and combine them with text words in CINAHL

Video (5:15) How to search with Subject Headings combined with text words in the CINAHL database.
Library and ICT, Faculty of Medicine, Lund University.

Litteraturstudier- varför vara systematisk?

Mer om sökning

Ska du göra en litteraturöversikt? Läs mera här om att skriva litteraturöversikt

Söka uppsatser

Sökhjälp - boka handledning

Det går bra att boka handledning (artikelsökning) via bibliotekets tjänst Boka en bibliotekarie.
Ange vad du behöver hjälp med, ämne och specificera hur och var du sökt.