Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Arbetsterapi: ATPB61

Mer om sökning

Ska du göra en litteraturöversikt? Läs mera här om att skriva litteraturöversikt

Litteraturstudier- varför vara systematisk?

Söka uppsatser

Sökhjälp - boka handledning

Det går bra att boka handledning (artikelsökning) via bibliotekets tjänst Boka en bibliotekarie.
Ange vad du behöver hjälp med, ämne och specificera hur och var du sökt.

Övningar under lektionen

ÖVNING 1 - Hitta sökord i Svensk MeSH

1. Gå in i Svensk MeSH och se om ni kan hitta bra begrepp som passar för ert uppsatsämne.

2. Skriv ner begreppen, ni ska använda dem senare

ÖVNING 2 - Sök i valfri databas

1. Se om ni kan söka upp någon eller några av dina begrepp som Ämnesord (MeSH/Subject Headings/Thesaurus) i valfri databas (PubMed, CINHAL, PsycINFO) 

2. Testa om du kan kombinera liknade begrepp / synonymer med OR 

3. Lägg ihop med andra sökordsblock med AND via sökshistoriken  (Search HIstory / Advanced Search)  
4. Skriv ner vilka sökord du använde och hur du kombinerade dem
5. Se om du kan begränsa din sökning på År och Språk 

ÖVNING 3 - Testa en annan databas

1. Finns det som Ämnesord i den databasen?
 H
eter det samma sak?
2. Skriv ner hur ni sökte. 
3. Kan ni använda samma begränsningar/limitors i den här databasen?
4. Vilken databas fick passade ert ämne bäst?

Hitta sökord

Hitta sökord

Du kan ta hjälp av lexikon och andra hjälpmedel för att hitta bra sökord. Svensk-engelska MeSH ger dig svenska och engelska medicinska termer.Här hittar du Svensk-engelska MeSH

Söker du ämnesord om upplevelser, bemötande mm kan du hitta tips i materialet nedan.
Termer för upplevelser och bemötande- ordlista från Karolinska Institutets bibliotek
Ett urval termer att använda vid sökning kring upplevelser och bemötande i databaserna PubMed och CINAHL. Hittar du inte den term du söker, försök i Svensk MeSH eller CINAHL Headings.

Att söka strukturerat

PubMed - sök med sökblock

Video (7:05 min). PubMed söka med sökblock. Södersjukhusets bibliotek. En introduktion till att söka upp sökord i MeSH och kombinera med fritextord under Advanced Search och göra en blocksökning. OBS att det är bra att testa olika synonymer för att se vilka som fungerar. 

Search with Subject Headings

How to search with Subject Headings and combine them with text words in CINAHL

Video (5:15) How to search with Subject Headings combined with text words in the CINAHL database.
Library and ICT, Faculty of Medicine, Lund University.