Skip to main content
Lund University

Socialt arbete: Home

Välkommen till ämnesguiden för socialt arbete!

Här finns ingångar till informationsresurser men också tips om sökning, värdering och användning av informationskällorna. Vi har samlat både licensierade och fria resurser. För att komma åt de licensierade resurserna behöver du logga in med Studentkonto (StiL) eller LUCAT.

Hör av dig till oss om du har tips på resurser som saknas i ämnesguiden eller andra kommentarer/frågor!

Anna Pettersson, Helsingborg & Maria Lindenmo, Lund

 

Stöd till studenter

Kontakta Studieverkstaden om du vill förbättra din studieteknik, bli bättre på att skriva akademiska texter eller
bli säkrare på att tala inför andra.

För studenter med funktionsnedsättning finns Pedagogiskt stöd / Avdelningen Studiestöd och vägledning

Student med lässvårigheter Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Läsnedsättningar Biblioteket vid Campus Helsingborg

 

Ämnesguider inom samhällsvetenskap

Social- och beteendevetenskapliga biblioteket 

Här hittar du alla ämnesguider inom samhällsvetenskap:

Samhällsvetenskapliga fakultetens ämnesguider

 

Följ oss på Facebook