Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Distriktssköterskeprogrammet: Demens/Diabetes

Demens

Aremyr, G. (2000). Varför vill Asta inte äta? Måltidssituationer i demensvård. Stockholm: Liber.

Aremyr, G. (1997). Varför vägrar Asta duscha? Stockholm: Liber.

Aremyr, G. (2005). Asta i inre och yttre balans. Att stödja en person med demens. Stockholm: Liber.

Basun, H., & Bogdanovic, N. (1999). Om demens. Stockholm: Hagman.

Bauer Alfredsson, B. (1994). Staff attitudes and job satisfaction in the care of demented elderly people: group living compared with long-term care institutions. Journal of Advanced Nursing, 20, 964-974.

Cedersund, E., & Nilholm, C. (2000). Samtal i äldreomsorgen. Samspelet mellan omsorgspersonal och äldre med Alzheimers. Lund: Studentlitteratur.

Derwinger, A., Stigsdotter Neely, A., Persson, M., Hill, R.D., & Bäckman, L. (2003). Remembering numbers in old age: Mnemonic training versus self-generated strategy training. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 10, 202-214.

Derwinger, A., Stigsdotter.Neely, A., & Bäckman, L. (2005). Design your own memory stategies! Self-generated versus mnemonic strategy training in old age: An eight-months follow-up. Neuropsychological Rehabilitation, 15, 37-54.

Edberg, A-K. (Red.) (2011). Att möta personer med demens. Lund: Studentlitteratur.

Eggers, T., m fl. (2005). Counteracting fragmentation int the care of people with moderate and severe dementia. Clinical Nursing Resarch, 14, (4), 343-369.

Eriksson, C., & Saveman, B.-I. (2002). Nurses' experiences of abusive/non-abusive caring for demented patients in acute care settings . Scandinavian Journal of Caring Sciences, 16, (1), 79-85.

Fahlander, K., Karlsson, G., & Vikström, D. (2009). Demensboken. Lund: Studentlitteratur.

Geijer Edgren, M., & Rausch, B. (1999). Asta och hennes närmaste. De anhörigas roll i vården av demenssjuka. Stockholm: Liber.

Graneheim, U.H., & Jansson, L. (2006). The meaning of living with dementia and disturbing behaviour as narrated by three persons admitted to a residential home. Journal of Clinical Nursing, 15, (11), 1397-1403.

Graneheim, U.H., Isaksson, U., Ljung, I.M., & Jansson, L. (2005). Balancing between contradictions: the meaning of interaction with people suffering from dementia and "behavioral disturbances". International Journal of Aging and Human Development, 60, (2), 145-157.

Graneheim, U.H., Norberg. A., & Jansson, L. (2001). Interaction relating to privacy, identity, autonomy and security. An observational study focusing on a woman with dementia and "behavioural disturbances", and on her care providers. Journal of Advanced Nursing, 36, (2), 256-265.

Holst, G. (2000). Bridging the communicative gap between a person with dementia and caregivers - a nursing perspective. (avhandling för doktorsexamen, Lunds universitet).

Kärrman, A-C., & Olofsson, L. (2008). Sinnesstimulering i demensvården. Stockholm: Liber.

Lundström, K. (2000). När Asta blir arg. Ilska och aggression hos demenssjuka. Stockholm: Liber.

Lundström, M., Graneheim, U.H., Eisemann, M,. Richter, J., & Åström, S. (2005). Influence of work climate for experiences of strain. Learning Disability Practice, 8, 23-38.

Lundström, M. (2006). Våld - utmaning och utmattning. Vårdares utsatthet och upplevelser i samband med våld i gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning. (avhandling för doktorsexamen, Umeå universitet)

Magnusson, N. (2002). Asta och hennes rättigheter. Äldres och dementas rättigheter. Vårdgivarnas och personalens skyldigheter. Stockholm: Liber.

Steeman, E., et al. (2006). Living with early-stage dementia: a review of qualitative studies. Journal of Advanced Nursing, 54, (6), 722.738.

Diabetes

Agardh, C-D., Berne, C., & Östman, J. (2005). Diabetes. Lund: Studentlitteratur.

Baksi, A. K., & Cradock, S. (1998). What is empowerment? International Diabetes Federation Bulletin, 43, (3), 29-31.

Boström, E. (2013). Närhet och distans - utmaningar i personcentrerad vård för diabetessjuksköterskor i primärvården. (Avhandling för doktorsexamen). Umeå: Omvårdnad.

Cehic, A. & Meijer, S. (2009). Gruppundervisning för individer med diabetes typ 2. En litteraturstudie 61-90 hp.

De Greef, K., Deforche, B., Tudor-Locke, C., & De Bourdeaudhuij, I. (2010). A cognitive-behavioural pedometer-based group intervention on physical activity
and sedentary behaviour in individuals with type 2 diabetes. Health Education Research, 25, 724-736.

Edwall, L-L., Danielson, E., & Ohrn, I-B. (2010). The meaning of a consultation with the diabetes nurse specialist. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24, 341-348.

Gucciardi, E., Smith, P. L., & DeMelo, M. (2006). Use of diabetes resources in adults attending a self-management education program. Patient Education and Counseling, 64, (1-3), 322-330.

Heisler, M. (2010). Different models to mobilize peer support to improve diabetes self-managenment and clinical outcomes: evidence, logistics, evaluation
considerations and needs for future research. Family Practice: an International Journal, suppl 1, i23-i32.

Hörnsten, Å., Sandström, H., & Lundman, B. (2004). Personal understandings of illness among people with type 2 diabets. Journal of Advanced Nursing, 47, (2), 174-182.

Hörnsten, Å., Lundman, B., Stenlund, H., & Sandström, H. (2005). Metabolic improvement after intervention focusing on personal understanidng in type 2 diabetes. Diabetes Research and Clinical Practice, 68, 65-74.

Jutterström, L. (2013). Integration av sjukdom samt erfarenheter av egenvårdssupport vid typ 2-diabetes. (Avhandling för doktorsexamen). Stockholm: Sofiahemmets högskola.

Kneck, Å. (2015). Living with diabetes - a lifelong learning process. (Avhandling för doktorsexamen). Stockholm: Ersta Sköndal högskola.

Paterson, B., & Thorne, S. (2000). Developmental evolution of expertise in diabetes self-management. Clinical Nursing Research, 9, (4), 402-419.

Polonsky, W. (2002). Diabetes hela livet. Lund: Studentlitteratur.

Sarkadi, A. (2001). The borderland between care and self-care. (avhandling för doktorsexamen, Uppsala universitet).

Shaw, B. A., Gallant, M. P., Riley-Jacome, M., & Spokane, L. S. (2006). Assessing sources of support for diabetes self-care in urban and rural underserved communities. Journal of Community Health, 31, (5), 393-412.

Skafjeld, A. (Red.). Diabetes. Lund: Studentlitteratur.

Wikblad, K. (Red.). (2006). Omvårdnad vid diabetes. Lund: Studentlitteratur.