Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Distriktssköterskeprogrammet: Hjärta-kärl/Hud, sår, infektion

Hjärta-kärl

Asplund, K. (2003). Stroke - riskfaktorer och primärprevention. Läkartidningen, 100, (44), 3500-3505.

Bengtsson, Ulrika. (2016). Self-management in hypertension care. (avhandling för doktorsexamen: Göteborgs universitet).

Björntorp, P. (2001). Heart and soul: stress and the metabolic syndrome. Scandinavian Cardiovascular Journal, 35, 172-177.

Blom, M. (2005). Psychosocial risk factors in women with coronary heart disease: stress, social support and a behavioral intervention. (avhandling för doktorsexamen: Karolinska institutet).

Blomstrand, A. (2014). Life style intervention in primary care and aspects on stroke prevention. (Avhandling för doktorsexamen). Göteborg: Sahlgrenska akademin.

Brandon, A.F., Schuessler, J.B., Ellison, K.J., & Lazenby, R.B. (2009). The effects of an advanced practice nurse led telephone intervention on outcomes of patients with heart failure. Applied Nursing Research, 22, (4), 1-7.

Cederholm, J., Nilsson, P. M., Anderberg, C.-P., Fröberg, L., & Petersson, U. (2002). Blood pressure and other cardiovascular risk factors among treated hypertensives in Swedish primary health care. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 20, 224-229.

Drevenhorn, E. (2006). Counselling patients with hypertension at health centers: a nursing perspective. (avhandling för doktorsexamen, Göteborgs universitet). http://hdl.handle.net/2077/713

Drevenhorn, E., Håkansson, A. & Petersson, K. (2001). Counselling hypertensive patients: an observational study of 21 public health nurses. Clinical Nursing Research, 10, (4), 369-86.

Drevenhorn, E., Håkansson, A. & Petersson, K. (2001). Blood pressure measurement-an observational study of 21 public health nurses. Journal of Clinical Nursing, 10, (2):189-94.

Folkow, B. (2003) Salt och blodtryck – ett hundraårigt stridsäpple. Läkartidningen, 100, (40): 3142-3147.

Hildingh, C., & Baigi, A. (2010). The association among hypertension and reduced psychological well-being, anxiety and sleep disturbances: a population study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24, 366-371.

Hägglund, L., Boman, K., & Lundman, B. (2008). The experience of fatigue among elderly women with chronic heart failure. European Journal of Cardiovascular Nursing, 7(4), 290-295.

Kahan, T., & Nyström, F. (Red). (2009). Hypertoni och 24-timmarsmätning av blodtryck. Lund: Studentlitteratur.

Larson, J. (2005). Life situation after stroke: the spouses' perspective. (Avhandling för doktorsexamen). Stockholm: Karolinska institutet.

Lingfors, H., Lindström, K., Persson, L-G., Bengtsson, C., & Lissner, L. (2003). Lifestyle changes after a health dialogue. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 21, 248.252.

Mattila, R., Malmivaara, A., Kastarinen, M., Kivela, S. L., & Nissinen, A. (2003). Effectiveness of multidisciplinary lifestyle intervention for hypertension: a randomised controlled trial. Journal of Human Hypertension, 17, (3), 199-205.

Mätzsch, T., & Gottsäter, A. (2007). Stroke och cerebrovaskulär sjukdom. Lund: Studentlitteratur.

NIlsson, P.M., Olsson, A.G., & Zethelius, B. (Red.). (2006). Metabola syndromet. Bakgrund, mekanismer och behandling. Lund: Studentlitteratur.

Norby, S. M., Stroebel, R. J., & Canzanello, V. J. (2003). Physician-nurse team approaches to improve blood pressure control. Journal of Clinical Hypertension (Greewich), 5, (6), 386-392.

Nyström, F. (Red.). (2008). Hypertoni och metabola syndromet. Lund: Studentlitteratur.

Wamala, S. P. (2001). Stora sociala skillnader bakom kvinnors risk för kranskärlssjukdom. Läkartidningen, 98, (3), 177-181.

Weinehall, L., Öhgren, B., Persson, M., Stegmayr, B., Boman, K., Hallmans, G., & Lindholm, L. H. (2002). High remaining risk in poorly treated hypertension: the 'rule of halves' still exists. Journal of Hypertension, 20, (10), 2081-2088.

Verdouw-van Tol, H.C.L., Peltenburg, H.G., & Koster, T. (2010). Improved cardiovascular risk profile in patients referred to a specialised vascular outpatient clinic: a cohort study. European Journal of Cardiovascular Nursing, 9, 101-107.

Hud, sår, infektion

Armstrong, M.L., Caliendo, C. & Roberts A.E. (2006). Genital piercings: What is known and what people with genital piercings tell us. Urologic Nursing, 26, (3), 173-179.

Bjellerup, M. (1994). Ben- och fotsår; diagnostik, klinik, terapi. Kävlinge: DermEduc.

Bjellerup, M. (1995). Ben- och fotsår; dopplerteknik.  Kävlinge: DermEduc.

Bjellerup, M. (1999). Dermatologifallen. Barsebäck: DermEduc.

Björnberg, A., & Tegner, E. (2004). Hudatlas. Malmö: Yamanouchi Pharma.

Cronberg, S. (1997). Infektioner - sjukdomsbild, miljö, behandling. Stockholm: Liber.

Friman, A. (2012). Distriktssköterskors erfarenhet av sårbehandling i primärvården. (Licentiatavhandling). Stockholm: KI.

Gniadecki, R. (2005). Akuta hudsjukdomar. Stockholm: Liber.

Lindahl, E. (2008). Striving for purity. Interviews with people with malodorous exuding ulcers and their nurses. (Akademisk avhandling för doktorsexamen). Uppsalla universitet.

Lindholm, C. (2003). Sår - vård av patienter med ben- fot- och trycksår. Lund: Studentlitteratur.

Lindholm, C., & Grauers, M. (2007). Sårbehandling 2007/2008: Katalog över sårprodukter. Stockholm: Gothia.

Moffatt, C.J. (2004). Perspectives on concordance in leg ulcer management. Journal of Wound Care, 13, (6), 243-248.

Paquacy, L., Wouters, R., Defloor, T., Buntinx, F., Debaillie, R., & Geys, L. (2008). Adherence to pressure ulcer prevention guidelines in home care: a survey of current practice. Journal of Clinical Nursing, 17, 627-636.

Rorsman, H., Björnberg, A., & Vahlquist, A. (2007). Dermatologi, venereologi. Lund: Studentlitteratur.

van Hecke, A., Grypdonck, M., Seele, H., de Bacquer, D., & Defloor, T. (2008). How evidence-based is venous leg ulcer care? A survey in community settings. Journal of Advanced Nursing, 65, (2), 337-347.

VanDenKerkhof, EG, Hopman, WM, Carley, M, Kuhnke, JL & Harrison, MB. (2013). Leg ulcer nursing care in the community: a prospective cohort study of the symptom of pain. BMC Nursing, 12, 3.