Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Distriktssköterskeprogrammet: Dokumentation, evidens, kvalitetsarbete/Etik

Dokumentation, evidens, kvalitetsarbete

Andersson, C. (2011). I Nordmaling är Senior alert grunden för utveckling. Omvårdnadsmagasinet, 4, 22-23.

Axelsson, L., Bjrövell, C., Mattiasson, C-C., & Randers, I. (2006). Swedish registered nurses' incentives to use nursing diagnoses in clinical practice. Journal of Clinical Nursing, 15, 936-945.

Beavis, D., Simpson, S., & Graham, I. (2002). A literature review of dementia care mapping: methodological considerations and efficacy. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 9, 725-736.

Ehnfors, M., Ehrenberg, A., & Thorell-Ekstrand, I. (2000). Vips-boken. Om en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. FOU-rapport 48. Stockholm: Vårdförbundet.

Ehrenberg, A., Ehnfors, M., & Thorell-Ekstrand, I. (1996). Nursing documentation in patient records: Experience of the use of the VIPS-model. Journal of Advanced Nursing, 24, 853-867.

Forslund, A., & Edlund, K. (2003). Standardvårdplaner - ett instrument för högkvalitativ vård. Lund: Studentlitteratur.

Gjevjon, E R., & Hellesø, R. (2010). The quality of home care nurses" documentation in new electronic patient records. Journal of Clinical Nursing, 19, (1-2),
100-108.

Glacken, M., & Chaney, D. (2004). Perceived barriers and facilitators to implementing research findings in the Irish Practice setting. Journal of Clinical Nursing, 13, 731-740.

Jakobsson, U. (2011). Forskninges termer & begrepp - en ordbok. Lund: Studentlitteratur.

Mellström, M. (2006). Dokumentation och rättssäkerhet inom äldreomsorgen. Lund: Studentlitteratur.

Manual till Prim-VIPS. (1998). Nationella kvalitetshandboken för distriktssköterskeverksamheten - PUNK. Länk.

Socialstyrelsen (2001). Kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvården. Länk

PUNK-handboken. Nationella kvalitetshandboken för distriktssköterskeverksamhet. (2004). Länk.

Rycroft-Malone, J., Harvey, G., Seers, K., Kitson, A., McCormack, B., & Titchen, A. (2004).  An exploration of the factors that influence the implementation of evidence into practice. Journal of Clinical Nursing, 13, 913-924.

Segesten, K. (2004). Evidence-based educational strategies for evidence-based nursing - a literature overview. Vård i Norden, 73, (24), 44-47.

Sjölenius, B. (2003). Delegering - Läkemedel – Ansvar. En praktisk handbok. Lund: Studentlitteratur.

Törnvall, E., Wilhelmsson, S., & Wahren, L.K. (2004). Electronic nursing documentation in primary health care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18, (3), 310-7.

Törnvall, E., Wahren, LK., & Wilhelmsson, S. (2009). Advancing nursing documentation - an intervention study using patients with leg ulcer as an example. International Journal of Medical Informatics, 78, (9), 605-17.

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.

Etik

Arlebrink, J. (2006). Grundläggande vårdetik - teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Hansson, K. (Red.). (2006). Etiska utmaningar i hälso- och sjukvården. Lund: Studentlitteratur.

Jansson, A., & Blom, A. (2007). Etiska dilemman i vård och omvårdnad. Stockholm: Gothia.

Nilstun, T., Lundqvist, A., & Löfmark, R. (2006). Etik och ansvar i sjukvården: från sinnelag till situation. Lund: Studentlitteratur.

Silfverberg, G (Red.). (2007). Hemmets vårdetik - om vård av äldre i livets slutskede. Lund: Studentlitteratur.

SOU 2001:6. Kommittén om vård i livets slutskede. Döden angår oss alla. Värdig vård vid livets slut. Stockholm: Fritze. Öhman, M., & Söderberg, S. (2004).

Öresland, S. (2011). Sjuksköterskor går på besök. Beskrivningar av hemsjukvård med fokus på etik och genus. Avhandling: Umeå universitet.