Gå till huvudinnehållet
Lund University

Distriktssköterskeprogrammet: Dokumentation, evidens, kvalitetsarbete/Etik

Dokumentation, evidens, kvalitetsarbete

Andersson, C. (2011). I Nordmaling är Senior alert grunden för utveckling. Omvårdnadsmagasinet, 4, 22-23.

Axelsson, L., Bjrövell, C., Mattiasson, C-C., & Randers, I. (2006). Swedish registered nurses' incentives to use nursing diagnoses in clinical practice. Journal of Clinical Nursing, 15, 936-945.

Beavis, D., Simpson, S., & Graham, I. (2002). A literature review of dementia care mapping: methodological considerations and efficacy. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 9, 725-736.

Ehnfors, M., Ehrenberg, A., & Thorell-Ekstrand, I. (2000). Vips-boken. Om en forskningsbaserad modell för dokumentation av omvårdnad i patientjournalen. FOU-rapport 48. Stockholm: Vårdförbundet.

Ehrenberg, A., Ehnfors, M., & Thorell-Ekstrand, I. (1996). Nursing documentation in patient records: Experience of the use of the VIPS-model. Journal of Advanced Nursing, 24, 853-867.

Forslund, A., & Edlund, K. (2003). Standardvårdplaner - ett instrument för högkvalitativ vård. Lund: Studentlitteratur.

Gjevjon, E R., & Hellesø, R. (2010). The quality of home care nurses" documentation in new electronic patient records. Journal of Clinical Nursing, 19, (1-2),
100-108.

Glacken, M., & Chaney, D. (2004). Perceived barriers and facilitators to implementing research findings in the Irish Practice setting. Journal of Clinical Nursing, 13, 731-740.

Jakobsson, U. (2011). Forskninges termer & begrepp - en ordbok. Lund: Studentlitteratur.

Mellström, M. (2006). Dokumentation och rättssäkerhet inom äldreomsorgen. Lund: Studentlitteratur.

Manual till Prim-VIPS. (1998). Nationella kvalitetshandboken för distriktssköterskeverksamheten - PUNK. Länk.

Socialstyrelsen (2001). Kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvården. Länk

PUNK-handboken. Nationella kvalitetshandboken för distriktssköterskeverksamhet. (2004). Länk.

Rycroft-Malone, J., Harvey, G., Seers, K., Kitson, A., McCormack, B., & Titchen, A. (2004).  An exploration of the factors that influence the implementation of evidence into practice. Journal of Clinical Nursing, 13, 913-924.

Segesten, K. (2004). Evidence-based educational strategies for evidence-based nursing - a literature overview. Vård i Norden, 73, (24), 44-47.

Sjölenius, B. (2003). Delegering - Läkemedel – Ansvar. En praktisk handbok. Lund: Studentlitteratur.

Törnvall, E., Wilhelmsson, S., & Wahren, L.K. (2004). Electronic nursing documentation in primary health care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18, (3), 310-7.

Törnvall, E., Wahren, LK., & Wilhelmsson, S. (2009). Advancing nursing documentation - an intervention study using patients with leg ulcer as an example. International Journal of Medical Informatics, 78, (9), 605-17.

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad - en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.

Etik

Arlebrink, J. (2006). Grundläggande vårdetik - teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Hansson, K. (Red.). (2006). Etiska utmaningar i hälso- och sjukvården. Lund: Studentlitteratur.

Jansson, A., & Blom, A. (2007). Etiska dilemman i vård och omvårdnad. Stockholm: Gothia.

Nilstun, T., Lundqvist, A., & Löfmark, R. (2006). Etik och ansvar i sjukvården: från sinnelag till situation. Lund: Studentlitteratur.

Silfverberg, G (Red.). (2007). Hemmets vårdetik - om vård av äldre i livets slutskede. Lund: Studentlitteratur.

SOU 2001:6. Kommittén om vård i livets slutskede. Döden angår oss alla. Värdig vård vid livets slut. Stockholm: Fritze. Öhman, M., & Söderberg, S. (2004).

Öresland, S. (2011). Sjuksköterskor går på besök. Beskrivningar av hemsjukvård med fokus på etik och genus. Avhandling: Umeå universitet.