Gå till huvudinnehållet
Lund University

Distriktssköterskeprogrammet: Anhörigvård/Astma, allergi

Anhörig, familj

Chambers, M., Ryan, A., & Connor, S. (2001). Exploring the emotional support needs and coping strategies of family carers. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 8, 99-106.

Dahlrup, Beth. (2015). Family caregiving, a long and winding road. Aspects on burden and life satisfaction among caregivers from the general population study "Good Aging in Skåne" and effects of psychosocial intervention. (avhandling för doktorsexamen: Lunds universitet).

Efraimsson, E., Hogland, I., & Sandman, P. (2001). The everlasting trial of strength and patience’: transitions in home care nursing as narrated by patients and family members. Journal of Clnical Nursing, 10, (6), 813-819.

Jeppson Grassman, E. (2003). Anhörigskapets uttrycksformer. Lund: Studentlitteratur.

Johansson, L. (2007). Anhörig - omsorg och stöd. Lund: Studentlitteratur.

Jönsson, AC., Lindgren, I., Hallström, B., Norrving, B., & Lindgren, A. (2005). Determinants of quality of life in stroke survivors and their informal caregivers. Stroke, 36, (4), 803-8.

Sand, A.-B. (2002). Anhörigarbete: arbete, ansvar, kärlek och försörjning. Lund: Studentlitteratur.

SSF (Svensk Sjuksköterskeförening). (2004). Närståendes behov – rapport från Omvårdnad som akademiskt ämne III. Stockholm: Bildaförlag. www.swenurse.se

Stoltz, P., Lindholm, M., Udén, G., & Willman, A. (2006). The meaning of being supportive for family caregivers as narrated by registered nurses working in palliative homecare. Nursing Science Quarterly, 19, (2), 163-173.

Stoltz, P., Willman, A., & Udén, G. (2006). The meaning of support as narrated by family carers who care for a senior relative at home. Qualitative Health Research, 16, (5), 594-610.

Stoltz, P., Udén, G., & Willman, A. (2004). Support for family carers who care for an elderly person at home - a systematic literature review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18, (2), 111-119.

Thomas, G., Saunders, C., Roland, M. & Paddison, C. (2015). Informal carers’ health-related quality of life and patient experience in primary care: evidence from 195,364 carers in England responding to a national survey. BMC Family Practice, 16 (62), doi:10.1186/s12875-015-0277-y.

Weman, K., & Fagerberg, I. (2006). Registered nurses working together with family members of older people. Journal of Clinical Nursing, 15, (3), 281-289.

Weman, K., Kihlgren, M,. & Fagerberg, I. (2004). Older people living in nursing homes or other community care facilities: Registered nurses' views of their working situation and co-operation with family members. Journal of Clinical Nursing, 13, (5), 617-626.

Whitaker, A. (2002). Att dela den gamlas sista tid: en studie av anhöriga på sjukhem. Sköndalsinstitutet.

Öhman, M., & Söderberg, S. (2004). District nursing - sharing an understanidng by being present. Experiences of encouters with people with serious chronic illness and their close relaitves in their homes. Journal of Clinical Nursing, 13, 858-866.

Astma, allergi

Bengtsson, U., & Eriksson, N.E. (2003). Förrädisk föda - om överkänslighet för mat och dryck. Astra Zeneca.

Eriksson, N.E., & Hedlin, G. (1999). Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård. Lund: Studentlitteratur.

Holmer, E., & Sundberg, R. (2000). Omvårdnad vid astma. Lund: Studentlitteratur.

Lindberg, M. (2001). Astma nurse pratice in primary health care. (avhandling för doktorsexamen, Linköpings hälsouniversitet).

Lundborg, M., & Gustafson, T. (2001). Astmapraktika. Lund: Draco Läkemedel.

Tilling, B., Johansson, G., & Ställberg, B. (1998). Astmamottagning i primärvården – dags att fastslå kriterier! Allmänmedicin, 19, 141-2.

Zakrisson, A-B. (2011). Management of patients with chronic obstructive pulmonary disease in primary health care. A study of a nurse-led multidisciplinary programme. (avhandling för doktorsexamen, Örebro universitet).