Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Distriktssköterskeprogrammet: Anhörigvård/Astma, allergi

Anhörig, familj

Chambers, M., Ryan, A., & Connor, S. (2001). Exploring the emotional support needs and coping strategies of family carers. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 8, 99-106.

Dahlrup, Beth. (2015). Family caregiving, a long and winding road. Aspects on burden and life satisfaction among caregivers from the general population study "Good Aging in Skåne" and effects of psychosocial intervention. (avhandling för doktorsexamen: Lunds universitet).

Efraimsson, E., Hogland, I., & Sandman, P. (2001). The everlasting trial of strength and patience’: transitions in home care nursing as narrated by patients and family members. Journal of Clnical Nursing, 10, (6), 813-819.

Jeppson Grassman, E. (2003). Anhörigskapets uttrycksformer. Lund: Studentlitteratur.

Johansson, L. (2007). Anhörig - omsorg och stöd. Lund: Studentlitteratur.

Jönsson, AC., Lindgren, I., Hallström, B., Norrving, B., & Lindgren, A. (2005). Determinants of quality of life in stroke survivors and their informal caregivers. Stroke, 36, (4), 803-8.

Sand, A.-B. (2002). Anhörigarbete: arbete, ansvar, kärlek och försörjning. Lund: Studentlitteratur.

SSF (Svensk Sjuksköterskeförening). (2004). Närståendes behov – rapport från Omvårdnad som akademiskt ämne III. Stockholm: Bildaförlag. www.swenurse.se

Stoltz, P., Lindholm, M., Udén, G., & Willman, A. (2006). The meaning of being supportive for family caregivers as narrated by registered nurses working in palliative homecare. Nursing Science Quarterly, 19, (2), 163-173.

Stoltz, P., Willman, A., & Udén, G. (2006). The meaning of support as narrated by family carers who care for a senior relative at home. Qualitative Health Research, 16, (5), 594-610.

Stoltz, P., Udén, G., & Willman, A. (2004). Support for family carers who care for an elderly person at home - a systematic literature review. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18, (2), 111-119.

Thomas, G., Saunders, C., Roland, M. & Paddison, C. (2015). Informal carers’ health-related quality of life and patient experience in primary care: evidence from 195,364 carers in England responding to a national survey. BMC Family Practice, 16 (62), doi:10.1186/s12875-015-0277-y.

Weman, K., & Fagerberg, I. (2006). Registered nurses working together with family members of older people. Journal of Clinical Nursing, 15, (3), 281-289.

Weman, K., Kihlgren, M,. & Fagerberg, I. (2004). Older people living in nursing homes or other community care facilities: Registered nurses' views of their working situation and co-operation with family members. Journal of Clinical Nursing, 13, (5), 617-626.

Whitaker, A. (2002). Att dela den gamlas sista tid: en studie av anhöriga på sjukhem. Sköndalsinstitutet.

Öhman, M., & Söderberg, S. (2004). District nursing - sharing an understanidng by being present. Experiences of encouters with people with serious chronic illness and their close relaitves in their homes. Journal of Clinical Nursing, 13, 858-866.

Astma, allergi

Bengtsson, U., & Eriksson, N.E. (2003). Förrädisk föda - om överkänslighet för mat och dryck. Astra Zeneca.

Eriksson, N.E., & Hedlin, G. (1999). Allergi och annan överkänslighet i praktisk sjukvård. Lund: Studentlitteratur.

Holmer, E., & Sundberg, R. (2000). Omvårdnad vid astma. Lund: Studentlitteratur.

Lindberg, M. (2001). Astma nurse pratice in primary health care. (avhandling för doktorsexamen, Linköpings hälsouniversitet).

Lundborg, M., & Gustafson, T. (2001). Astmapraktika. Lund: Draco Läkemedel.

Tilling, B., Johansson, G., & Ställberg, B. (1998). Astmamottagning i primärvården – dags att fastslå kriterier! Allmänmedicin, 19, 141-2.

Zakrisson, A-B. (2011). Management of patients with chronic obstructive pulmonary disease in primary health care. A study of a nurse-led multidisciplinary programme. (avhandling för doktorsexamen, Örebro universitet).