Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Distriktssköterskeprogrammet: Adm, arbetsledn, IT/Allmänmedicin

Adm, arbetsledning, IT

Ametz, J.E., & Hasson, H. (2006). Evaluation of an educational "toolbox" for improving nursing staff competence and psychosocial work environment in elderly care: Results of a prospective, non-randomized controlled intervention. International Journal of Nursing Studies. [Epub ahead of print]

Bass, B. M., Jung, D. I., Avolio, B. J., Berson, Y. (2003). Predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership. USA: Journal of Psychology, 88(2), 207-218. 

Björkman, E., & Karlsson, K. (2006). Kliniskt vårdarbete för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.

Carlström, E. (2005). I skuggan av Ädel – integrering i kommunal vård och omsorg.

Currell, R., Urquhart, C., Wainwright, P., & Lewis, R. Telemedicine versus face to face patient care: effects on professional practice and health care outcomes. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 2. Art. No.: CD002098. DOI: 10.1002/1451858.CD002098.

den Hartog, D. N., Van Muijen, J. J. & Koopman, P. L. (1997). Transactional versus  transformational leadership: An analysis of the MLQ. Great Britain: Journal of Occupational and Organizational Psychology, 70(1), 19-34. 

Dinesen, B., Nohr, C., Andersen, S.K., Sejersen, H., & Toft, E. (2008). Under surveillance, yet looked after: Telehomecare as viewed by patients and their spouse/partners. European Journal of Cardiovascular Nursing, 7, 239–246.

Hasson, H., & Ametz, J.E. (2006). The impact of an educational intervention for elderly care nurses on care recipients' and family relatives' ratings of quality of care: A prospective, controlled intervention study. International Journal of Nursing Studies. [Epub ahead of print]

Hedström, K. (2006). IT inom äldreomsorgen - en fråga om värden. Lund: Studentlitteratur.

Jakobsson, U. (2011). Forskningens termer & begrepp. Lund: Studentlitteratur.

Jacobsen, D. I., Tornsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur. 

Judge, T. A., Piccolo, R. F. (2004). Transformational and transactional leadership: a meta-analytic test of their relative validity. USA: Journal of applied Psychology, 89(5), 755-768. 

Karlsson, B., Morberg, S., & Lagerström, M. (2006). Starka som individer men svaga som grupp - en kvalitativ studie om hur distriktssköterskor upplever sin arbetssituation och hur de ser på sitt yrke. Vård i Norden, 79, (1), 36-41.

Kearsy-Matusiak, G. (2015). Kulturkompetent omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.

Kihlgren, M. (2000). Sjuksköterskan, ledande och ledare inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.

Kihlgren, M., Engström, B., & Johansson, G. (2000). Sjuksköterska med uppdrag att leda. Lund: Studentlitteratur.

Kuokkanen, L., & Leino-Kilpi, H. (2001). The qualities of an empowered nurse and the factors involved. Journal of Nursing Management, 9, 273-280.

Legl, E. (2006). Att skriva texter i vården. Lund: Studentlitteratur.

Moberg, Å. (2008). Hon var ingen Florence Nightingale - människan bakom myten. Stockholm: Natur och kultur.

Nilsson, K. (2005). Att vara chef och  ledare. Lund: Studentlitteratur.

Prinz, L., Cramer, M., & Englund, A.  (2008). Telehealth: A policy analysis for quality, impact on patient outcomes, and political feasibility. Nursing Outlook, 56, (49), 152-158.

Rubenowitz, S. (2004). Organisationspsykologi och ledarskap. Lund: Studentlitteratur.

Sandberg. (2006). Det goda teamet. Lund: Studentlitteratur.

Shamir, B., House, R. J., & Arthur, M. B. (1993). The motivational effects of charismatic leadership. USA: Organizational Science, 4(4), 577-594. 

Spence Laschinger, H. K., Gilbert, S., Smith, L.M., & Leslie, K. (2010). Towards a comprehensive theory of nurse/patient empowerment: applying Kanter's empowerment theory to patient care. Journal of Nursing Management, 18, 4-13.

Stuart, E., Jarvis, A., & Daniel, K. (2008). A ward without walls? District nurses" perceptions of their workload management priorities and job satisfaction. Journal of Clinical Nursing, 17 (22), 3012-3020.

Sävenstedt, S. (2007). E-hälsa i vård och omsorg av äldre: teknik, etik och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Tarling,  M., & Jauffur, H. (2006). Improving team meetings to support discharge planning. Nursing Times, 102, (26), 32-35.

Thomas, K. (2015). Implementation of coordinated healthy lifestyle promotion in primary care: Process and outcomes. (avhandling för doktorsexamen: Linköpings universitet).

Verhoeven, F., Steehouder, MF., Hendrix, R., & van Gemert-Pijnen, J. (2010). How nurses seek and evaluate clinical guidelines on the Internet. Journal of Advanced Nursing, 66, (1), 114-128.

Wheelan, S A. (2013). Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar. Lund: Studentlitteratur.

Wolmesjö, & Zanderin. (Red). (2009). LSS - regelsystem, implemetering och realitet. Lund: Studentlitteratur.

Allmänmedicin

Ericson, E., & Ericson, T. (2007). Medicinska sjukdomar - specifik omvårdnad, medicinsk behandling och patofysiologi (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Grefberg, N., & Johansson, L.-G. (Red). (2007). Medicinboken: vård av patienter med invärtes sjukdomar. Stockholm: Liber.

Hallberg, H. (red). (1996). Internmedicin. Stockholm: Liber/Almqvist & Wiksell medicin.

Kyhlberg, U. & Lidell, E. (Red.). (2002). Omvårdnad vid långvriga sjukdomstillstånd. Fallbeskrivningar. Lund: Studentlitteratur.

Barnhälsovård

Isma, G. (2016). Overweight and obesity in young children: barriers in child health care and parental risk factors. Avhandling: Malmö högskola.

Karlsson, K. (2015). Jag är rädd, jag vill till mamma. Yngre barns, föräldrars och sjuksköterskors levda erfarenhet av nålprocedurer i vården. Avhandling: Högskolan i Jönköping.

Lefèvre, Å. (2016). Parental support in child health service - development and evaluation of a group leadership course for nurses. Avhandling: Lunds universitet.