Gå till huvudinnehållet
Lund University

Distriktssköterskeprogrammet: Adm, arbetsledn, IT/Allmänmedicin

Adm, arbetsledning, IT

Ametz, J.E., & Hasson, H. (2006). Evaluation of an educational "toolbox" for improving nursing staff competence and psychosocial work environment in elderly care: Results of a prospective, non-randomized controlled intervention. International Journal of Nursing Studies. [Epub ahead of print]

Bass, B. M., Jung, D. I., Avolio, B. J., Berson, Y. (2003). Predicting unit performance by assessing transformational and transactional leadership. USA: Journal of Psychology, 88(2), 207-218. 

Björkman, E., & Karlsson, K. (2006). Kliniskt vårdarbete för sjuksköterskor. Lund: Studentlitteratur.

Carlström, E. (2005). I skuggan av Ädel – integrering i kommunal vård och omsorg.

Currell, R., Urquhart, C., Wainwright, P., & Lewis, R. Telemedicine versus face to face patient care: effects on professional practice and health care outcomes. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 2. Art. No.: CD002098. DOI: 10.1002/1451858.CD002098.

den Hartog, D. N., Van Muijen, J. J. & Koopman, P. L. (1997). Transactional versus  transformational leadership: An analysis of the MLQ. Great Britain: Journal of Occupational and Organizational Psychology, 70(1), 19-34. 

Dinesen, B., Nohr, C., Andersen, S.K., Sejersen, H., & Toft, E. (2008). Under surveillance, yet looked after: Telehomecare as viewed by patients and their spouse/partners. European Journal of Cardiovascular Nursing, 7, 239–246.

Hasson, H., & Ametz, J.E. (2006). The impact of an educational intervention for elderly care nurses on care recipients' and family relatives' ratings of quality of care: A prospective, controlled intervention study. International Journal of Nursing Studies. [Epub ahead of print]

Hedström, K. (2006). IT inom äldreomsorgen - en fråga om värden. Lund: Studentlitteratur.

Jakobsson, U. (2011). Forskningens termer & begrepp. Lund: Studentlitteratur.

Jacobsen, D. I., Tornsvik, J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar. Lund: Studentlitteratur. 

Judge, T. A., Piccolo, R. F. (2004). Transformational and transactional leadership: a meta-analytic test of their relative validity. USA: Journal of applied Psychology, 89(5), 755-768. 

Karlsson, B., Morberg, S., & Lagerström, M. (2006). Starka som individer men svaga som grupp - en kvalitativ studie om hur distriktssköterskor upplever sin arbetssituation och hur de ser på sitt yrke. Vård i Norden, 79, (1), 36-41.

Kearsy-Matusiak, G. (2015). Kulturkompetent omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.

Kihlgren, M. (2000). Sjuksköterskan, ledande och ledare inom omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.

Kihlgren, M., Engström, B., & Johansson, G. (2000). Sjuksköterska med uppdrag att leda. Lund: Studentlitteratur.

Kuokkanen, L., & Leino-Kilpi, H. (2001). The qualities of an empowered nurse and the factors involved. Journal of Nursing Management, 9, 273-280.

Legl, E. (2006). Att skriva texter i vården. Lund: Studentlitteratur.

Moberg, Å. (2008). Hon var ingen Florence Nightingale - människan bakom myten. Stockholm: Natur och kultur.

Nilsson, K. (2005). Att vara chef och  ledare. Lund: Studentlitteratur.

Prinz, L., Cramer, M., & Englund, A.  (2008). Telehealth: A policy analysis for quality, impact on patient outcomes, and political feasibility. Nursing Outlook, 56, (49), 152-158.

Rubenowitz, S. (2004). Organisationspsykologi och ledarskap. Lund: Studentlitteratur.

Sandberg. (2006). Det goda teamet. Lund: Studentlitteratur.

Shamir, B., House, R. J., & Arthur, M. B. (1993). The motivational effects of charismatic leadership. USA: Organizational Science, 4(4), 577-594. 

Spence Laschinger, H. K., Gilbert, S., Smith, L.M., & Leslie, K. (2010). Towards a comprehensive theory of nurse/patient empowerment: applying Kanter's empowerment theory to patient care. Journal of Nursing Management, 18, 4-13.

Stuart, E., Jarvis, A., & Daniel, K. (2008). A ward without walls? District nurses" perceptions of their workload management priorities and job satisfaction. Journal of Clinical Nursing, 17 (22), 3012-3020.

Sävenstedt, S. (2007). E-hälsa i vård och omsorg av äldre: teknik, etik och praktik. Lund: Studentlitteratur.

Tarling,  M., & Jauffur, H. (2006). Improving team meetings to support discharge planning. Nursing Times, 102, (26), 32-35.

Thomas, K. (2015). Implementation of coordinated healthy lifestyle promotion in primary care: Process and outcomes. (avhandling för doktorsexamen: Linköpings universitet).

Verhoeven, F., Steehouder, MF., Hendrix, R., & van Gemert-Pijnen, J. (2010). How nurses seek and evaluate clinical guidelines on the Internet. Journal of Advanced Nursing, 66, (1), 114-128.

Wheelan, S A. (2013). Att skapa effektiva team: en handledning för ledare och medlemmar. Lund: Studentlitteratur.

Wolmesjö, & Zanderin. (Red). (2009). LSS - regelsystem, implemetering och realitet. Lund: Studentlitteratur.

Allmänmedicin

Ericson, E., & Ericson, T. (2007). Medicinska sjukdomar - specifik omvårdnad, medicinsk behandling och patofysiologi (3. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Grefberg, N., & Johansson, L.-G. (Red). (2007). Medicinboken: vård av patienter med invärtes sjukdomar. Stockholm: Liber.

Hallberg, H. (red). (1996). Internmedicin. Stockholm: Liber/Almqvist & Wiksell medicin.

Kyhlberg, U. & Lidell, E. (Red.). (2002). Omvårdnad vid långvriga sjukdomstillstånd. Fallbeskrivningar. Lund: Studentlitteratur.

Barnhälsovård

Isma, G. (2016). Overweight and obesity in young children: barriers in child health care and parental risk factors. Avhandling: Malmö högskola.

Karlsson, K. (2015). Jag är rädd, jag vill till mamma. Yngre barns, föräldrars och sjuksköterskors levda erfarenhet av nålprocedurer i vården. Avhandling: Högskolan i Jönköping.

Lefèvre, Å. (2016). Parental support in child health service - development and evaluation of a group leadership course for nurses. Avhandling: Lunds universitet.