Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Distriktssköterskeprogrammet: Psykiatri, parkinson/Psykosocialt

Psykiatri, Parkinson

Arvidsson, B., & Skärsäter, I. (Red.). (2006). Psykiatrisk omvårdnad - att stödja hälsofrämjande processer. Lund: Studentlitteratur.

Beskow, J., m fl. (2005). Suicidalitetens språk. Lund: Studentlitteratur.

Ottosson, J-O. (2000). Psykiatri. Stockholm: Liber.

Svenska Kommunförbundet. (2001). LSS & psykiska funktionshinder: att tänka på i det professionella mötet med personer med psykiska funktionshinder. Stockholm: Svenska kommunförbundet.

Wassermann, D. (2003). Depression - en vanlig: symtom, orsaker och behandlingsmöjligheter. Stockholm: Natur och kultur.

Psykosocialt

Bernler, G., & Johnsson, L. (2001). Teori för psykosocialt arbete. Stockholm: Natur och kultur. Kapitel 1: Vad är psykosocialt arbete.

Borglin, G., Jakobsson, U., Edberg, A.-K., & Rahm Hallberg, I. (2005). Self-reported health complaints and their prediction of overall and health-related quality of life among elderly people. International Journal of Nursing Studies, 42, (2), 147-158.

Brattberg, G. (2004). Väckarklockor. Stockholm: Värkstaden.

Carlsson, M. (Red.). (2007). Psykosocial cancervård. Lund: Studentlitteratur.

Hanssen, I. (2007). Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Karlsson, K. (2004). Psykosocial ohälsa. Samhälls-, primärvårds- och individperspektiv (avhandling för doktorsexamen, Lunds universitet).

Karlsson, K. & Nordström, P. (1997). Psykosocial hälsa i ett primärvårdsperspektiv – en idéskrift. Arbetsgruppen för psykosocial hälsa. Malmöhus läns landsting: Lund.

Lennéer-Axelsson, B., & Thylefors, I. (1999). Psykosocialt behandlingsarbete. Stockholm: Natur och kultur.

Lerner, M. (1999). Psykosomatik: kroppens och själens dialog. Stockholm: Natur och kultur.

Lindqvist, R. (1997). Vad är medicinsk sociologi? I R. Lindqvist (Red.), Medikalisering, professionalisering och hälsa. Ett sociologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Pollock, S. E., Christian, B. J., & Sands, D. (1990). Responses to chronic illness: analysis of psychological and physiological adaptation. Nursing Research, 39, (5), 300-304.

Richt, B., & Tegern, G. (Red.). (2005). Sjukdomsvärldar. Om människors erfarenheter av kroppslig ohälsa. Lund: Studentlitteratur.

Sachs, L. (2004). Tillit som bot - placebo i tid och rum. Lund: Studentlitteratur.

Tamm, M. (2002). Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. Lund: Studentlitteratur.

Undén, A-L., Elofsson, S., Eriksson, I., & Andersson, B. (2004). Hur mår patienten? En psykosocial betraktelse av primärvårdspatienten. Stockholm: Karolinska University Press.