Gå till huvudinnehållet
Lund University

Distriktssköterskeprogrammet: Psykiatri, parkinson/Psykosocialt

Psykiatri, Parkinson

Arvidsson, B., & Skärsäter, I. (Red.). (2006). Psykiatrisk omvårdnad - att stödja hälsofrämjande processer. Lund: Studentlitteratur.

Beskow, J., m fl. (2005). Suicidalitetens språk. Lund: Studentlitteratur.

Ottosson, J-O. (2000). Psykiatri. Stockholm: Liber.

Svenska Kommunförbundet. (2001). LSS & psykiska funktionshinder: att tänka på i det professionella mötet med personer med psykiska funktionshinder. Stockholm: Svenska kommunförbundet.

Wassermann, D. (2003). Depression - en vanlig: symtom, orsaker och behandlingsmöjligheter. Stockholm: Natur och kultur.

Psykosocialt

Bernler, G., & Johnsson, L. (2001). Teori för psykosocialt arbete. Stockholm: Natur och kultur. Kapitel 1: Vad är psykosocialt arbete.

Borglin, G., Jakobsson, U., Edberg, A.-K., & Rahm Hallberg, I. (2005). Self-reported health complaints and their prediction of overall and health-related quality of life among elderly people. International Journal of Nursing Studies, 42, (2), 147-158.

Brattberg, G. (2004). Väckarklockor. Stockholm: Värkstaden.

Carlsson, M. (Red.). (2007). Psykosocial cancervård. Lund: Studentlitteratur.

Hanssen, I. (2007). Omvårdnad i ett mångkulturellt samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Karlsson, K. (2004). Psykosocial ohälsa. Samhälls-, primärvårds- och individperspektiv (avhandling för doktorsexamen, Lunds universitet).

Karlsson, K. & Nordström, P. (1997). Psykosocial hälsa i ett primärvårdsperspektiv – en idéskrift. Arbetsgruppen för psykosocial hälsa. Malmöhus läns landsting: Lund.

Lennéer-Axelsson, B., & Thylefors, I. (1999). Psykosocialt behandlingsarbete. Stockholm: Natur och kultur.

Lerner, M. (1999). Psykosomatik: kroppens och själens dialog. Stockholm: Natur och kultur.

Lindqvist, R. (1997). Vad är medicinsk sociologi? I R. Lindqvist (Red.), Medikalisering, professionalisering och hälsa. Ett sociologiskt perspektiv. Lund: Studentlitteratur.

Pollock, S. E., Christian, B. J., & Sands, D. (1990). Responses to chronic illness: analysis of psychological and physiological adaptation. Nursing Research, 39, (5), 300-304.

Richt, B., & Tegern, G. (Red.). (2005). Sjukdomsvärldar. Om människors erfarenheter av kroppslig ohälsa. Lund: Studentlitteratur.

Sachs, L. (2004). Tillit som bot - placebo i tid och rum. Lund: Studentlitteratur.

Tamm, M. (2002). Psykosociala teorier vid hälsa och sjukdom. Lund: Studentlitteratur.

Undén, A-L., Elofsson, S., Eriksson, I., & Andersson, B. (2004). Hur mår patienten? En psykosocial betraktelse av primärvårdspatienten. Stockholm: Karolinska University Press.