Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Distriktssköterskeprogrammet: Tobak, snus, alkohol/Vaccination

Tobak, snus, alkohol

Bergman, H., & Källmén, H. (2003). Svenska kvinnor har fått mer riskfyllda och skadligare alkoholvanor. Läkartidningen, 100, (12), 1028-1035.

Brown, R. L., Saunders, L. A., Bobula, J. A., Mundt, M. P., & Koch, P. E. (2007). Randomized-controlled trial of a telephone and mail intervention for alcohol use disorders: three-month drinking outcomes. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 21, (8), 1372-1379.

Cnattingius, S., Galanti, R., Grafström, R., Hergens, M., Lambe, M., Nyrén, O., Pershagen, G., & Wickholm, S. (2005). Hälsorisker med svenskt snus - rapport A nr 2005:15. Statens folkhälsoinstitut och Karolinska institutet.

Dahlgren, L., & Willander, A. (1989). Are special treatment facilities for female alcoholics needed? A controlled 2-year follow-up study from a specialized female unit (EWA) versus a mixed male/female treatment facility. Alcoholism, Clinical and Experimental Research, 13, (4), 499-504.

Geirsson, M., Bendtsen, P., & Spak, F. (2005). Attitudes of Swedish general practitioners and nurses to working with lifestyle change, with special reference to alcohol consumption. Alcohol & Alcoholism, 40, (5), 388-93.

Jakobsson, A., Hensing, G., & Spak, F. (2005). Developing a willingness to change: treatment-seeking processes for people with alcohol problems. Alcohol & Alcoholism, 40, (2), 118-123.

Jonsson, Å., Ottosson, S. & Berndtsson, I. (2013). "Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med svaret..." En intervjustudie om distriktssköterskors erfarenheter av att samtal med patienter om alkohol. Vård i Norden, 109 (33), 4-8.

Lancaster, T., & Stead, L. F. (2001). Self-help interventions for smoking cessation (Cochrane Review). Update software. Retrieved, Issue 4, from the World Wide Web.

Lee, P. N. (2007). Circulatory disease and smokeless tobacco in Western populations: a review of the evidence. International Journal of Epidemiology, June 25 E-pub ahead of print.

Lund, Lena. (2015). I have to quit! Factors that influcen quit attempts in smokers with COP. (avhandling för doktorsexamen: Karolinska institutet).

Sögaard Nielsen, A. (2009). Behandling av alkoholproblem. Verktyg för psykosocial behandling vid missbruk eller beroende av alkohol. Stockholm: Gothia.

Post, A., & Gilljam, H. (2003). Tackla tobak.  Lund: Studentlitteratur.

Rohani, M., & Agewall, S. (2004). Oral snuff impairs endothelial function in healthy snuff users. Journal of Internal Medicine, 255, (3), 379-383.

Saunders, J.B., Aasland, O.G., Babor, T.F., de la Fuente, J.R., Grant, M. (1993). Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO collaborative project on early detection of persons with harmful alcohol consumption – II. Addiction, 88, 791-804.

Schultz, A. S. (2003). Nursing and tobacco reduction: a review of the literature. International Journal of Nursing Studies, 40, (6), 571-586.

Stead, LF, Lancaster, T, Perera, R. Telephone counselling for smoking cessation. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2003, Issue 1. Art. No.: CD002850. DOI:10.1002/14651858.CD002850.

von Bothmer, M. (2003). From a unidimensional to a multidimensional health promotion perspective - promoting a tobacco-free generation based on a motivational structure of behaviour (avhandling för doktorsexamen, Göteborgs universitet).

Vaccination

Kohlhammer, Y., Schnoor, M.,; Schwartz, M., Raspe, H.,& Schafer, T. (2007). Determinants of influenza and pneumococcal vaccination in elderly people: a systematic review. Public Health (London), 121, (10), 742-751.