Skip to Main Content
Lund University

LUBsearch & elektroniska resurser

Systemflöden

Systemflöden för elektroniska resurser

 

Gemensamt för de olika flödena är att de påverkar innehållet i LUBsearch (och de andra inblandade systemen). T.ex. en felkatalogisering i LIBRIS överförs till LUBcat och därefter till LUBsearch. Förutom flera verksamhetsområden inom UB så är bl.a. KB och EBSCO inblandade i olika systemflöden. Bilden nedan beskriver översikligt systemflödena för elektroniska medier.

Hur lång tid det tar för elektroniska resurser att bli synliga i våra system

Det tar olika lång tid efter att en resurs registrerats innan resursen syns i våra olika system. Det kan ta från en dag upp till 16 dagar beroende på vilket system det gäller. PDF-filen nedan visar vad som händer och när.

UB arbetar med flera systemflöden där metadata överförs mellan olika system:

  • Full Text Finder (EBSCO) -> LIBRIS
  • LIBRIS -> LUBcat
  • LUBcat -> EDS (LUBsearchs index)
  • ePublications -> EDS (LUBsearchs index)
  • BIBSAM -> Full Text Finder (EBSCO)