Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

LUBsearch & elektroniska resurser

Systemflöden

Systemflöden för elektroniska resurser

 

Gemensamt för de olika flödena är att de påverkar innehållet i LUBsearch (och de andra inblandade systemen). T.ex. en felkatalogisering i LIBRIS överförs till LUBcat och därefter till LUBsearch. Förutom flera verksamhetsområden inom UB så är bl.a. KB och EBSCO inblandade i olika systemflöden. Bilden nedan beskriver översikligt systemflödena för elektroniska medier.

Hur lång tid det tar för elektroniska resurser att bli synliga i våra system

Det tar olika lång tid efter att en resurs registrerats innan resursen syns i våra olika system. Det kan ta från en dag upp till 16 dagar beroende på vilket system det gäller. PDF-filen nedan visar vad som händer och när.

UB arbetar med flera systemflöden där metadata överförs mellan olika system:

  • Full Text Finder (EBSCO) -> LIBRIS
  • LIBRIS -> LUBcat
  • LUBcat -> EDS (LUBsearchs index)
  • ePublications -> EDS (LUBsearchs index)
  • BIBSAM -> Full Text Finder (EBSCO)