Skip to Main Content
Lund University

LUBsearch & elektroniska resurser

Innehåll i guiden

I denna guide hittar du även information om:

LUBsearch introduktionskurs

LUBsearch introduktionskurs är främst skapad för nyanställda bibliotekarier vid Lunds universitet men kan även vara användbar för bibliotekarier som inte använder LUBsearch regelbundet och därför behöver bekanta sig närmare med systemet.

Kursen finns tillgänglig i Canvas här LUBsearch introduktionskurs

   

E-boksguiden

I libguiden eBooks @ Lund University kan man hitta information om alla de förlag och plattformar som våra e-resurser finns tillgängliga via. Här finns även information om upphovsrätt, talböcker, walk in users och mycket mer.