Skip to Main Content
Lund University

LUBsearch & elektroniska resurser

Inloggningsproblem

Sitter man utanför LU:s nätverk så behöver man logga in i CAS med sitt studentkonto eller sin LUCAT för att nå de licensierade e-resurserna.

 

 

Studenter loggar in i CAS med sitt studentkonto, kontakta LDC vid problem med lösenord och likande.

Personal loggar in i CAS med sin LUCAT-identitet, kontakta katalogansvarig vid problem.

Är man inte student eller personal vid LU kan man nå de flesta elektroniska resurserna genom besök på något av biblioteken vid Lunds universitet.