Skip to Main Content
Lund University

LUBsearch & elektroniska resurser

Om LUBsearch & elektroniska resurser

Som student eller anställd vid Lunds universitet har du tillgång till ett av de största digitala biblioteken i Sverige. Våra elektroniska resurser hittar du via systemet LUBsearch.

I denna guide hittar du information om LUBsearch och elektroniska resurser. Navigera genom flikarna ovan.

OBS! Du som varken är student eller anställd är välkommen till något av biblioteken vid Lunds Universitet för att få tillgång till e-resurserna på plats.

 

 

Click the flag for the English guide.