Skip to Main Content
Lund University

LUBsearch & elektroniska resurser

Om guiden

Denna guide erbjuder allmän information om förvärv av e-resurser vid Biblioteken vid Lunds universitet. Under För förvärvsbibliotekarier hittar du en länkar till filer med detaljerad förvärvsinformation.

Terminologi

Aggregator: leverantör som erbjuder access till innehåll från flera olika förlag ofta med DRM.

DRM (Digital rights management): teknik som lägger begräsningar på hur innehåll kan användas eller spridas se LibGuiden eBooks för mer info.

EBS (evidence based selection): En användarstyrd förvärvsmodell där hela eller en del av ett förlags eller en plattforms katalog tillgängliggörs under en begränsad tid och där biblioteket förbinder sig att köpa innehåll för en viss summa efter ett slutdatum. Förlaget tillhandahåller statistik som kan användas som underlag vid selektion av innehåll.

Inköpsverktyg: Verktyg för att jämföra och köpa enstaka titlar från förlag eller aggregatorer.

Pick-and-choose: Enstaka titelköp.

PDA (patron driven acquisition): En användarstyrd förvärvsmodell där hela eller delar av ett förlags eller en plattforms innehåll tillgängliggörs och där köp triggas av ett visst antal lån från användare.

För förvärvsbibliotekarier

När blir nya e-resurser synliga?

Meddelande skickas till den som köpt in när aktivering i Full Text Finder är gjord.

Se nedan fil för information om hur långt tid det kan ta innan resursen sedan syns i våra kataloger.

Resurstyper - hur de köps

E-böcker:

  • Prenumerationer från förlag eller på databaser
  • Enstaka köp: direkt från förlag, från aggregator eller via inköpsverktyg
  • Användarstyrt förvärv

Se LibGuiden eBooks för mer information om bl.a. användarvilkoren hos våra olika eboksplattformar

Databaser:

  • Prenumerationer
  • Engångsköp

Strömmande film:

  • Prenumerationer
  • En- eller treårslicenser
  • Engångsköp

Tidskrifter

  • Prenumerationer

Credits, NL, CAM?

Våra aggretorer använder sig av olika terminologi för modeller där vi köper ett begränsat antal användningar/år men där antal samtidiga användare är obegränsat.

VLeBooks

 

ProQuest Ebook Central

eBooks on EBSCOhost

Credit Model

Non-Linear Lending™

Concurrent Access (CAM)