Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

LUBsearch & elektroniska resurser

Innehåll i LUBsearch

I LUBsearch söker du i information om stora mängder vetenskapliga publikationer. Innehållet är mycket mer omfattande än någon enskild specifik databas. Hela LUBcat och all forskning i LUP är inkluderade i LUBsearch (via SwePub).

LUBsearchs index utgörs av ett stort grundindex tillsammans med ett 100-tal deldatabaser. Informationen i indexet består av tre typer av metadata:

  1. Information från bibliografiska databaser med kontrollerad, oberoende information om vetenskapliga artiklar och böcker. Många licensierade databaser är inkluderade i LUBsearchs index, t.ex. Web of Science och Scopus.
  2. Förlagsinformation som titel, författare, volym och nummer, och ofta författarabstrakt och förlagets ämnesord, samt i många fall artiklarna i fulltext. I de fall som fulltexten indexeras kan man få träff på innehåll i artiklarna även om Lunds universitet inte har tillgång till tidskriften eller den aktuella årgången.
  3. Information från bibliotekskatalogen LUBcat där det fysiska beståndet från biblioteken vid Lunds universitet är samlat.

I vänstermenyn kan du längst ned se vilka deldatabaser träffarna kommer ifrån, och det går också att välja bort deldatabaser eller att bara söka i en enda (se bilder nedan). Genom att endast välja en bibliografisk databas såsom MEDLINE kan du använda den databasspecifika söksyntaxen.

Source Databases-fasetten i vänstermenyn:

source databases

Om du väljer Show more så kan du välja bland alla deldatabaser där sökningen givit träffar:

source databases