Skip to Main Content
Lund University

LUBsearch & elektroniska resurser

Innehåll i LUBsearch

I LUBsearch söker du i information om stora mängder vetenskapliga publikationer. Innehållet är mycket mer omfattande än någon enskild specifik databas. Hela LUBcat och all forskning i LUP är inkluderade i LUBsearch (via SwePub).

LUBsearchs index utgörs av ett stort grundindex tillsammans med ett 100-tal deldatabaser. Informationen i indexet består av tre typer av metadata:

  1. Information från bibliografiska databaser med kontrollerad, oberoende information om vetenskapliga artiklar och böcker. Många licensierade databaser är inkluderade i LUBsearchs index, t.ex. Web of Science och Scopus.
  2. Förlagsinformation som titel, författare, volym och nummer, och ofta författarabstrakt och förlagets ämnesord, samt i många fall artiklarna i fulltext. I de fall som fulltexten indexeras kan man få träff på innehåll i artiklarna även om Lunds universitet inte har tillgång till tidskriften eller den aktuella årgången.
  3. Information från bibliotekskatalogen LUBcat där det fysiska beståndet från biblioteken vid Lunds universitet är samlat.

I vänstermenyn kan du längst ned se vilka deldatabaser träffarna kommer ifrån, och det går också att välja bort deldatabaser eller att bara söka i en enda (se bilder nedan). Genom att endast välja en bibliografisk databas såsom MEDLINE kan du använda den databasspecifika söksyntaxen.

Source Databases-fasetten i vänstermenyn:

source databases

Om du väljer Show more så kan du välja bland alla deldatabaser där sökningen givit träffar:

source databases