Skip to Main Content
Lund University

LUBsearch & elektroniska resurser

Tips för dig som testar

Vet du inte riktigt vad du ska kolla på när du utvärderar en e-resurs? Här är några saker du kan titta på:

Sökbarhet: Vilka alternativ finns? Hur enkelt är det?

Innehållets kvalité: Är innehållet relevant, tillförlitligt, aktuellt?

Format: Kan du ladda ner materialet i ett format (t.ex. pdf, epub, csv) som passar dig?

Utvärderingsformulär på engelska hittar du här.

Frågeformulär