Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

LUBsearch & elektroniska resurser

Tips för dig som testar

Vet du inte riktigt vad du ska kolla på när du utvärderar en e-resurs? Här är några saker du kan titta på:

Sökbarhet: Vilka alternativ finns? Hur enkelt är det?

Innehållets kvalité: Är innehållet relevant, tillförlitligt, aktuellt?

Format: Kan du ladda ner materialet i ett format (t.ex. pdf, epub, csv) som passar dig?

Frågeformulär