Skip to Main Content
Lund University

LUBsearch & elektroniska resurser

E-böcker

Alla e-böcker som Lunds universitet har köpt, men även flera e-böcker som är Open Access (fritt tillgängliga), finns sökbara i LUBsearch och i ePublications.
I ePublications kan du endast söka e-böcker på titel, författare eller ISBN. 

Vill du veta mer vad som gäller för våra olika e-böcker hittar du all information du behöver i vår e-boksguide eBooks @ Lund University. Här hittar du bland annat information om vad som gäller för de olika förlagen och plattformarna. Det skiljer sig nämligen åt beroende på varifrån en e-bok finns tillgänglig, exempelvis hur mycket av en e-bok som du får skriva ut, om du kan ladda ner den eller om den har en begränsad lånetid, om det krävs någon särskild programvara för att läsa innehållet samt annan viktig information som kan vara bra att känna till. 

En del av denna information som finns sammanställd i e-boksguiden finns även direkt i LUBsearch på e-boksposter, under ikonen Terms of use:

Så här ser det ut om man sedan klickar på Terms of Use:

More information länkas man sedan vidare till vår e-boksguide där man kan läsa mer om respektive förlag.

E-tidskrifter

Alla e-tidskrifter Lunds universitet har köpt, men även flera e-tidskrifter som är Open Access (fritt tillgängliga), finns sökbara i LUBsearch och i ePublications. I LUBsearch finns flera tidskrifter indexerade på artikelnivå, du kan med andra ord söka på olika artiklars titlar, författare etc. I ePublications däremot kan du bara söka på tidskriftens titel eller ISSN. 

I ePublications ser man tydligt vilken access vi har för en tidskrift och från vilka olika plattformar man kan komma åt titeln. Start- och slutår presenteras efter varje leverantör och man får lättare en överblick av exakt vilken access vi har. 

Databaser

Alla de databaser som Lunds universitet betalar för finns tillgängliga i Databases A-Z. Databases A-Z innehåller också länkar till fria resurser som kan vara relevanta för dig som studerar eller arbetar vid Lunds universitet. Vissa fritt tillgängliga databaser innehåller dock artiklar som kräver en prenumeration, exempelvis PubMed och Google Scholar. För att komma åt dessa artiklar kan du behöva göra vissa inställningar (se längre ned på denna sida).

När du söker efter en databas i Databases A-Z får du upp en träfflista som kan innehålla olika symboler:

 

innebär att databasen är helt, eller delvis, sökbar i LUBsearch.

finns på alla databaser. Klickar du på den får du bland annat information om vad databasen innehåller.

innebär att Lunds universitet betalar för databasen. Sitter du utanför universitetets nätverk behöver du logga in (med ditt studentkonto eller din Lucat) för att komma åt innehållet.

PubMed

I PubMed kan man få en Full Text Finder-knapp som länkar till fulltext. Länkarna är tillgängliga om man använder den här länken.

Under varje post så dyker en Full Text Finder-knapp upp uppe till höger. Har universitet artikeln i fulltext så kommer man direkt till den, annars får man välja artikelbeställning (artikelkopia via fjärrlån) via sitt fakultetsbibliotek.

Sitter man hemma så krävs inloggning för att nå Full Text Finder och komma till fulltextlänkarna.

Har man ett PubMed-konto kan man i sin profil välja att Full Text Finder ska synas när man är inloggad.

Google Scholar

Man kan få länkar till de tidskrifter som Lunds universitets bibliotek betalar för i Google Scholar. Sitter man inom LU:s nätverk visas Full Text Finder automatiskt. 

För att länkarna ska visas utanför universitets nätverk måste man gå in under Inställningar och under Bibliotekslänkar söka fram Lund University Library - LU Full Text Finder och bocka i rutan. Är man inloggad med ett Google-konto sparas inställningarna (annars baseras det på cookies som städas ut). När man sedan söker kommer det upp en länk som heter LU Full Text Finder på de artiklar vi har enligt ePublications.

Till skillnad från PubMed så finns här bara länkar till det Lunds universitet har tillgång till. 

Är man även anställd i Region Skåne kan man aktivera även deras länk i Google Scholar så man får fulltext-länkning på fler artiklar (innan man kan se fulltexten krävs inloggning i respektive system). Sitter man utanför universitets nät krävs inloggning för att nå våra resurser.