Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Etnologi: Akademisk hederlighet och plagiering

Akademisk hederlighet och plagiat

När du skriver är det viktigt att det tydligt framgår vad som är dina egna resonemang och vad du hämtat från andra. Detta visar du genom att referera och citera enligt de vedertagna system som finns för detta. Om du inte gör detta brister du i vad som brukar kallas för den akademiska hederligheten och kan i värsta fall bli misstänkt för plagiat. 

Några resurser som tar upp problematiken kring plagiat och akademisk hederlighet:

Referera och citera

Se filmen Att referera och citera - för att undvika plagiering (6 min)
från Göteborgs universitetsbibliotek.

Ouriginal (Urkund) - system för att upptäcka plagiering

För att förebygga och upptäcka fall av plagiering använder Lunds universitet ett verktyg som heter Ouriginal. Det är ett e-postbaserat verktyg som automatiskt jämför studentarbeten med andra texter.

Göran Bexell (f.d. rektor vid Lunds universitet) pratar om Akademisk hederlighet