Skip to main content
Lund University

Etnologi: Våld

Hylluppställningar på LUX-biblioteket

På följande hyllor kan du finna böcker om våld ur olika perspektiv.

  • 303 Sociala processer
  • 360 Sociala problem & sociala tjänster

Uppslagsverk och handböcker: tryckt bok = länk till Libris, e-bok = kräver inloggning

E-bok (kräver inloggning)

Databaser

Böcker: tryckt bok = länk till Libris, e-bok = kräver inloggning

Våldets kön: kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser

Könsmakt eller häxjakt?: antagonistiska föreställningar om mäns våld mot kvinnor

Fritt tillgänglig i fulltext

Gender Violence and Popular Culture

A History of Violence

Rape Narratives in Motion

E-bok (kräver inloggning)

Tidskrifter (kräver inloggning)

Aggression and Violent Behavior, A Review Journal
Journal of Family Violence
Violence Against Women (VAW)

Forskare i Lund. Klicka på bilderna för presentation, projekt och publikationer

Myndigheter, organisationer etc.