Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Etnologi: Metod

Om metodikresurser

Det finns en stor mängd resurser, både i tryck och digitalt, som behandlar metodik. Resurserna på dessa sidor är ett urval. På LUX-biblioteket finns det en specifik hylla Kursbok Metodik där en del av bibliotekets böcker om metodik finns samlad.

Sage Research Methods Online (SRMO)

Sage Research Methods Online (SRMO) är en databas med ett urval av böcker, bokkapitel, tidskriftsartiklar och ingångar i uppslagsverk i fulltext som behandlar metodik. Du kan söka fram material men även använda ingången "Methods Map" för att bläddra dig fram till ett intressant urval av resurser.

Kulturhistoria : en etnologisk metodbok

Bokens författare ger exempel på hur också arkivaliska serier, fotografier, byggnader, kläder och andra materiella ting kan ligga till grund för analyser av det förflutna. Vid sidan av olika slags källor handlar boken om kulturanalytiska metoder. Via begrepp som mikrohistoria, närläsning, kontrastering, bricolage och källkritik beskrivs och utvecklas metoder för kulturhistoriska studier.

Boken finns att låna på bl.a. LUX-biblioteket. Du kan även läsa boken i fulltext.

Urval av generella tryckta resurser