Skip to main content
Lund University

Etnologi: Metod

Om metodikresurser

Det finns en stor mängd resurser, både i tryck och digitalt, som behandlar metodik. Resurserna på dessa sidor är ett urval. På LUX-biblioteket finns det en specifik hylla Kursbok Metodik där en del av bibliotekets böcker om metodik finns samlad.

Sage Research Methods Online (SRMO)

Sage Research Methods Online (SRMO) är en databas med ett urval av böcker, bokkapitel, tidskriftsartiklar och ingångar i uppslagsverk i fulltext som behandlar metodik. Du kan söka fram material men även använda ingången "Methods Map" för att bläddra dig fram till ett intressant urval av resurser.

Kulturhistoria : en etnologisk metodbok

Boken Kulturhistoria : en etnologisk metodbok / Lars-Eric Jönsson & Fredrik Nilsson (red.) finns både i tryckt form och i fulltext:

Urval av generella tryckta resurser