Skip to main content
Lund University

Etnologi: Skriva & publicera

Boktips

Det finns en stor mängd böcker som kan ge hjälp i planerandet och skrivandet av en uppsats. På LUX-biblioteket finns en hylla Kursbok Metodik där du kan hitta ett urval av fler titlar i ämnet.

Skriva på engelska

An online resource for academic writing in English at Lund University. Covers the Writing process, Grammar & Words, Sources & Referencing and Academic Integrity. For anyone who needs help writing in English.