Skip to main content
Lund University

Etnologi: Ordböcker

Svenska ordböcker

Olika språkresurser

Ordböcker på andra språk

Institutet för språk och folkminnen

Institutet för språk och folkminnen samlar in, bevarar och forskar om
dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. De arbetar även med
språkvård och språkpolitik.