Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Etnologi: Uppslagsverk

Allmänna svenska uppslagsverk

Svenska Biografiska Lexikon

Svenskt Biografiskt Lexikon(SBL) är ett personhistoriskt lexikon. Lexikonet är en förteckning över betydelsefulla personer och deras gärningar under olika skeden av det svenska samhällets utveckling.

Svenskt kvinnobiografiskt lexikon är ett personhistoriskt lexikon som ger levnadsteckningar över svenska och utländska kvinnor, som varit verksamma i Sverige. 

 

Ett urval digitala uppslagsverk och handböcker (kräver inloggning)

A Companion to Cultural Studies

21st Century Anthropology : A Reference Handbook

Social and Cultural Anthropology: the key concepts

Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology

Encyclopedia of Anthropology

Encyclopedia of Social Theory

Very Short Introductions

Very Short Introductions är korta introduktioner som passar bra när man ska ta sig an ett nytt ämne. 

Plattformer med digitala uppslagsverk (kräver inloggning)