Skip to main content
Lund University

Etnologi: Referenshantering

Att referera

Vår hemsida innehåller information om hur du gör för att referera korrekt och undviker plagiering:

APA-resurser

Harvard-resurser

Referenshanteringsprogram

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram kan du samla och strukturera olika källor som du använder i dina vetenskapliga arbeten. Du laddar enkelt ner information om källan från till exempel kataloger, databaser och webbsidor. Informationen importerar du sedan i Word eller andra ordbehandlingsprogram, och skapar på så vis färdiga citat och källförteckningar. 

Guide om referenshanteringsprogram vid LU.

Managing your references - guide från Oxford.

Hur man skapar referenser i LUBsearch.

Tryckta resurser