Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Etnologi: Referenshantering

Att referera

Vår hemsida innehåller information om hur du gör för att referera korrekt och undviker plagiering:

Harvard-resurser

APA - Manualer & guider

Oxford-resurser

Referenshanteringsprogram

Med hjälp av ett referenshanteringsprogram kan du samla och strukturera olika källor som du använder i dina vetenskapliga arbeten. Du laddar enkelt ner information om källan från till exempel kataloger, databaser och webbsidor. Informationen importerar du sedan i Word eller andra ordbehandlingsprogram, och skapar på så vis färdiga citat och källförteckningar. 

Guide om referenshanteringsprogram vid LU.

Managing your references - guide från Oxford.

Hur man skapar referenser i LUBsearch.

Tryckta resurser