Gå till huvudinnehållet
Lund University

Musikhögskolan i Malmö

Ämnesguide för musik

Bibliotekskatalogen vid Lunds universitet

LIBRIS - de svenska bibliotekens gemensamma katalog

Sök bland 7 miljoner titlar på svenska universitets- och högskolebibliotek! Böcker, artiklar, noter med mera.

Under rubriken "Materialtyp/materialtyper" kan man exempelvis välja noter eller ljudupptagningar. Man kan också avgränsa sin sökning till avhandlingar, tidskrifter m.m. Rutan "Skapa referens" hjälper dig att konstruera din litteraturlista korrekt.

Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm

Några andra bibliotek i Sverige