Gå till huvudinnehållet
Lund University

Musikhögskolan i Malmö

Ämnesguide för musik

Akademisk hederlighet och plagiering

I arbetet med att skriva vetenskapliga texter ingår att på ett vedertaget och konsekvent sätt referera till de texter och andra källor som du har använt dig av.

När du skriver en akademisk text grundar du ditt eget arbete på vad andra författare har kommit fram till och du måste vara noga med att skilja ditt eget bidrag från andras. Det gör du genom att använda dig av hänvisningar i texten och referenser samlade i en lista i slutet av papret eller uppsatsen. Att skriva tydliga hänvisningar och referenser är en del av det förhållningssätt till forskning och akademiska studier som går under begreppet akademisk hederlighet.

Läs mer om plagiering på HT-bibliotekens webbplats.

Akademisk hederlighet

Några resurser som tar upp frågor som rör plagiat och akademisk hederlighet:

  • Refero – antiplagieringsguide
    Ett webbaserat läromedel gjord av Akademi Sydost som visar hur du kan använda andras texter i din text och på så vis undvika att plagiera.
  • Urkunds plagiathandbok (PDF)