Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Musikhögskolan i Malmö: Akademiskt skrivande och referenshantering

Ämnesguide för musik

Referenshantering

LibGuide om referenshantering

Referenshanteringssystem

APA-manual

APA-stilen (American Psychological Association) är en av de mest utbredda inom samhälls- och beteendevetenskap samt omvårdnadsforskning.

           Nedan finns:

  • APA-manual anpassad för utbildningar på Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds Universitet
  • Bilaga till APA-manualen. En uppdatering av APA-manualen, upplaga 6: rubriker och språk

Böcker

Böcker