Skip to main content
Lund University

Musikhögskolan i Malmö: Musiktryck (noter)

Ämnesguide för musik

Help with translation!

Gustav Mahler

Internetresurser - kvinnliga tonsättare

Svenska musikarkiv

Fria internetresurser

Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm

Svenska musikarkiv

Sök noter i biblioteket!

Biblioteket har noter inom alla genrer: Klassisk musik, jazz, pop och rock, visor, folkmusik, gudstjänstmusik etc.

Inom den klassiska musiken finns standardrepertoaren för olika instrument samt etyder och orkesterutdrag. Vi har en också en stor samling ensemble- och körnoter. Orkesteravdelningen däremot är inte omfattande beroende på att vi lånar orkesternoter från Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm. Nyare musik för orkester hyrs från förlagen. I biblioteket finns också operaklaverutdrag, partitur och libretton.

När det gäller populärmusiken har vi flera så kallade fakebooks och artistalbum samt samlingar av typen Vispop, Önskesångboken och SångSkatten. Vi har också de flesta volymerna i Aebersolds play-along serie. I biblioteket finns en referenssamling med noter av Evert Taube, Beatles, Bellman med flera.

För övrigt finns alla delar i Svenska låtar, koralböcker och psalmböcker, häften med Klezmermusik med mera.

Vår ambition är att stödja musikundervisningen på Musikhögskolan på bästa sätt. Vi tar gärna emot inköpsförslag!

Sök svensk musik på noter!

Internetresurser - instrumentalmusik