Gå till huvudinnehållet
Lund University

Musikhögskolan i Malmö

Ämnesguide för musik

Upphovsrätt - en introduktion

En introduktion till upphovsrätt på svenska. Förklaras av Kristina Alexanderson och illustreras av Jesper Wallerborg filmad av Göran Thorén. En produktion av Webbstjärnan i samarbete med Internetguider på Stiftelsen för Internetinfrastruktur .SE

Creative Commons

Upphovsrätt bilder

Enligt lagen får man använda ett äldre konstverk av en sedan länge avliden upphovsman. Vid publicering av ett foto av till exempel en tavla är det dock fotografen som tagit bilden av tavlan som har upphovsrätt och ska anges som bildkälla. Upphovsmän har också så kallad ideell rätt till sina verk, vilket innebär att man inte får ändra något i det och inte heller presentera det i ett sammanhang som kan uppfattas som kränkande för upphovsmannens konstnärliga personlighet. Viktigast av allt att komma ihåg är att alltid ange bildkälla.

Fria bildresurser