Skip to main content
Lund University

Musikhögskolan i Malmö: Upphovsrätt

Ämnesguide för musik

Upphovsrätt

Upphovsrätt bilder

Enligt lagen får man använda ett äldre konstverk av en sedan länge avliden upphovsman, men att det ju är ett foto av tavlan som man publicerar, vilket medför att det är fotografen som tagit bilden av tavlan som har upphovsrätt och ska anges som bildkälla. Upphovsmän har också så kallad ideell rätt till sina verk, vilket innebär att man inte får ändra något i det och inte heller presentera det i ett sammanhang som kan uppfattas som kränkande för den upphovsmannens konstnärliga personlighet. Viktigast av allt att komma ihåg är att alltid ange bildkälla.

Fria bildresurser

Creative Commons