Skip to main content
Lund University

Musikhögskolan i Malmö: Ljud- och videoupptagningar

Ämnesguide för musik

Help with translation!

Popfakta

DISMARC

British Library Sounds

Sound Recording Archives Links

Naxos music library

Naxos kräver lösenord och är endast tillgänglig för Musikhögskolans studenter och anställda.

Skriv: MHpersonnummerM

Naxos video library

Naxos kräver lösenord och är endast tillgämglig för Musikhögskolans studenter och anställda.

Skriv: MHpersonnummerM

Sök ljud- och videoupptagningar i biblioteket!

 

Biblioteket har en stor samling CD-skivor och DVD-filmer inom alla genrer. De står i nummerordning på hyllan, men i katalogen kan man söka på tonsättare, titel, artist, ensembler/grupper etc. I katalogposten står vilket nummer skivan har. Dessutom finns en samling med gamla LP-skivor som finns förtecknade i vår kortkatalog.

CD och DVD är till utlån för Musikhögskolans studenter och anställda och lånas i 28 dagar med möjlighet till förlängning.

Vi har också flera databaser med klingande musik. Med hjälp av personnummer kan man lyssna även hemifrån. Den största av dem är Naxos Music Library

Sök inspelad svensk musik + tv, radio och film!

EU-screen