Skip to main content
Lund University

Musikhögskolan i Malmö: Böcker och Bibliotekskataloger

Ämnesguide för musik

Help with translation!

Sondera

Musik- och teaterbiblioteket, Stockholm

Musik- och teaterbibliotekets onlinekatalog

BIBLIOTEKET REKOMMENDERAR:

Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm - ett av Europas största!

"Musik- och teaterbiblioteket är ett allmänt bibliotek. Vi har stora samlingar och utlåning av noter i alla besättningar och genrer. Du hittar också litteratur, tidskrifter och filmer om musik och teater.  Biblioteket är också ett av Europas största forskningsbibliotek inom musikområdet. Här finns rika samlingar av äldre tryck (1600-1800-tal) och handskrifter, bland annat flertalet betydande svenska tonsättares originalmanuskript."

Libris

Under rubriken "Materialtyp/materialtyper" kan man exempelvis välja noter eller ljudupptagningar. Man kan också avgränsa sin sökning till avhandlingar, tidskrifter m.m. Rutan "Skapa referens" hjälper dig att konstruera din litteraturlista korrekt.

Lunds universitets bibliotekskatalog

Stora bibliotek i Malmö

E-bokssamlingar med musikböcker

WorldCat

Sök böcker/artiklar om svensk musik!

Sök biografier om svenska tonsättare!

Karlsruher Virtueller Katalog

Musikkatalogen (KB)