Gå till huvudinnehållet
Lund University

Katalogisering

Välkommen

Detta är en ämnesguide för katalogisering och klassifikation. Här hittar du resurser som kan vara användbara i ditt arbete.

Ämnesguiden riktar sig främst till dig som katalogiserar men även till andra bibliotekarier och bibliotekariestudenter.

Maillista för professionellt medarbetarnätverk för katalogisatörer är:  natverk_katalogisering@lub.lu.se

Aktuellt

Libris katalogisering uppdateras till version 1.32 med start onsdagen den 30 augusti kl. 16:00.

Tjänsten beräknas vara tillgänglig för katalogisering onsdagen den 30 augusti kl. 18:00. Därefter sker en omindexering. Omindexeringen beräknas vara klar torsdagen den 31 augusti kl. 9:00. Omindexeringen kan stundtals göra Libris långsamt.

Preliminär versionsinformation finns här: https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/nytt-fran-kb/nyheter-samverkan-och-utveckling/2023-08-25-libris-version-1.32-preliminar.html

 

Det planerade driftavbrottet kommuniceras via en tillfällig notis, synlig på samtliga sidor om Libris och i Libris katalogiseringsverktyg.

 

Verktyg

Generella länkar

Metadatabyrån

I Metadatabyrån hittar du bland annat:

  • information om KB:s metadatastandarder
  • sidor för samarbetsgrupper inom metadata och katalogisering
  • anvisningar för katalogisering enligt RDA
  • riktlinjer och praxis för auktoritetsarbete, klassifikation och ämnesord
  • länkar till utbildningsmaterial och tjänster

Lundasigler

L Universitetsbiblioteket

Laib Biblioteket för arkitektur och design

Lbio Biologibiblioteket

Lbmc Medicinska fakultetens bibliotek, BMC, Lund

Ldig Digitala resurser (manuellt katalogiserade)

Ldix Digitala resurser (via länkserver)

Lehl Ekonomihögskolans bibliotek

Lenv Internationella miljöinstitutets bibliotek

Lfa Fysik- och astronomibiblioteket

Lgeo Geobiblioteket

Lhel Biblioteket vid Campus Helsingborg

Lju Juridiska fakultetens bibliotek

Lkc Kemicentrums bibliotek

Lkhm Biblioteket vid Konsthögskolan i Malmö

Lma Matematiska biblioteket

Lmel Medicinska fakultetens bibliotek, Lund

Lmem CRC-biblioteket

Lmlu Medicinska fakultetens bibliotek, USiL

LMu Biblioteket vid Musikhögskolan i Malmö

Lrwi Raoul Wallenberg institutet. Biblioteket

Lsam Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Lsol Språk- och litteraturcentrums bibliotek

Lte E-husets bibliotek

Lth LTH:s studiecentrum

Lthm Biblioteket vid Teaterhögskolan i Malmö

Ltm M-husets Bibliotek (ej nätverksbibliotek)

Ltv V-husets bibliotek

Luan Asienbiblioteket

Lux LUX-biblioteket

Lx Institutioner