Gå till huvudinnehållet
Lund University

Katalogisering

LUBcat - kommandon, funktioner

LUBcat

 

Auktoritetspost: ta fram en bibliografisk post i MARC-läge (knappen i vänstermarginalen). Klicka på flik 1. Efter namnet står det i blå färg ”Förf” (under förutsättning att det finns en auktoritetspost för personen). Klicka där och auktoritetsposten dyker upp. Man kan givetvis också söka fram den genom en riktad sökning på auktoriteter: Hem > Auktoriteter > Sök

BibID: Kohas BibID finns i fält 001 och i fält 999 delfält \c. Sökes fram som exempelvis "sn:6845473"                

Direktimport av bibliografisk post: sök post i LUBcat. Ingen träff. Klicka på ”Z39.50-/SRU-sökning”. Välj ”Search target (”Libris SRU” och Library of Congress är förvalda) och sen ”Sök”. En resultatlista dyker upp. Klicka på ”Import” på den post du vill ha. Posten dyker upp i LUBcat i redigeringsläge och bör kompletteras (om det är en Librispost) med Libris BibID i ett nytt 035-fält enligt modellen ”(LIBRIS)253454” i delfält \a. Glöm inte att katalogisera den i Libris också.

Flerbandsverk som saknar exemplarposter: oftast rör det sig om en s.k. huvudpost för flerbandsverk. Då ligger exemplarposterna på de individuellt katalogiserade delarna. Om det bara finns en bibliografisk post för hela flerbandsverket och denna saknar såväl tillhörande katalogiserade delposter som exemplarposter får man skapa nya exemplarposter själv som kopplas till huvudposten. Ange i varje enskild exemplarpost vilken del av flerbandsverket som avses

Flytta exemplarpost: kopiera streckkoden på den exemplarpost som ska flyttas. Gå till den bibliografiska post dit du vill att exemplarposten ska kopplas. Klicka på ”Redigera”, välj ”Koppla exemplar”. Klistra in streckkoden och skicka. OK. Makulera ev. överflödig post i LUBcat.

Flytta prenumeration: notera BibID för målposten. Ta fram prenumerationen du vill flytta i redigeringsläge. Lägg in BibID:et i rutan för ”Post”. ”Save without test”

”Katalogiseringssökning”: samma sak som ”Sök katalogen”-sökning. Men tar man fram en post ur träfflistan så får man upp den i MARC-formatet direkt

Maskering av bibliografisk post: ta fram posten ifråga i redigeringsläge. Ta fram flik 9. Välj "Yes" i delfält \n (Suppress in OPAC). Spara

Maskering av exemplarpost: ta fram posten ifråga i redigeringsläge. Under rubriken ”Restriktion” ges möjlighet att maskera posten. Klicka på ”Spara ändringar” längst ner på sidan

Skapa exemplarpost: ta fram en bibliografisk post. Klicka på ”Ny” och välj ”Nytt exemplar”

Skapa förpost: gå in på Katalogisering. Klicka på ”Ny post” och sedan på ”Förpost”. Mata in de uppgifter som behövs för att identifiera posten samt LIBRIS BibID i ett 035-fält enligt modellen ”(LIBRIS)253454”. Klicka i de tomma fälten för 000 och 008 så att defaultvärdena infinner sig. Spara posten. Glöm inte att katalogisera posten i Libris. OBS behovet av att skapa förposter är mer eller mindre obefintligt efter det att vi fått direktimport från Libris. Bra att känna till dock om den skulle fallera

Skapa prenumeration: ta fram en periodica-post. Klicka på ”Ny” och välj ”Ny prenumeration”. Skriv in tidskriftens hyllsignatur i fälten ”Hyllsignatur” samt ”Intern anmärkning”. Välj rätt bibliotek i rullgardinsmenyn ”Bibliotek”. Skriv in beståndsuppgiften (motsvarande MARC-fält 866) i ”Offentlig anmärkning”. Välj lokation i rullgardinsmenyn ”Plats”. Klicka på ”Nästa”, längst ned på sidan. Klicka på OK i varningsmeddelandet som dyker upp. Klicka på ”Save without test”. Genererar beståndsuppgift och beställningsknapp

Metadataflödet

E-resurser

Aktivera länkningen från WebLibris till post i LUBcat samt lånestatus

Under "Katalog & system" och sedan "Länkning till lokalt system" för ditt sigel i Biblioteksdatabasen. Lägg in:

 

https://lubcat.lub.lu.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=sn&q=%BIB_ID%
URL vid stöd för BibId

https://lubcat.lub.lu.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=%ISBN%
URL för ISBN-sökning

https://lubcat.lub.lu.se/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=%ISSN%
URL för ISSN-sökning

 

Under "Katalog & system" och sedan "Lånestatus". Lägg in:

https://lubcat.lub.lu.se/cgi-bin/koha/lutil/libris_item_search.pl?Bib_ID=%BIB_ID%&ONR=%ONR%&BIBL=L

Där avslutande "L" står för det specifika siglet

Lundadissar

Vi följer, liksom numera alla andra svenska bibliotek, tvåpostmodellen.

Den tryckta utgåvan katalogiserar vi manuellt.
E-utgåvan levereras som e-plikt och får automatiskt en post i Libris. De posterna är väldigt magra, och vi bör berika dem manuellt innan vi importerar dem genom att lägga bestånd Ldig. Läs i Metadatabyrån om vad som är tillåtet:
https://metadatabyran.kb.se/metadata/metadatafloden-och-specifikationer/e-plikt/e-plikt-i-libris
Se framförallt till att forskarens namnform är korrekt.

Om man inte hittar avhandlingen ifråga som e-plikt kan man vänta eller kontrollera i forskningsportalen (https://portal.research.lu.se/portal/sv/ ). Det finns avhandlingar som inte publiceras elektroniskt, även om de är väldigt få.

Det är inte tillåtet att ändra i länkfält 77X i e-pliktposter. Men man kan länka från den tryckta posten till den elektroniska. Se: https://metadatabyran.kb.se/beskrivning/materialtyper-arbetsfloden/e-bocker#h-Annatbararformat

Metadataöversikt över UBs kataloger

Signaturschema Kat. -57

Generella länkar

Metadatabyrån

I Metadatabyrån hittar du bland annat:

  • information om KB:s metadatastandarder
  • sidor för samarbetsgrupper inom metadata och katalogisering
  • anvisningar för katalogisering enligt RDA
  • riktlinjer och praxis för auktoritetsarbete, klassifikation och ämnesord
  • länkar till utbildningsmaterial och tjänster

INSTkoder

KOD

INSTITUTION

Inst001

TEOLOGISKA INST

Inst003

KYRKOHISTORISKA ARKIVET****

Inst005

FOLKLIVSARKIVET

Inst105

FOLKLIVSARKIVET

Inst106

HUMANEKOLOGI

Inst110

FILOSOFISKA INST

Inst115

HISTORISKA INST

Inst120

ARKEOLOGISKA INST

Inst121

HISTORISKA MUSÉET

Inst125

IDÉ- OCH LÄRDOMSHISTORIA INST**

Inst130

KLASSISKA INST

Inst132

KULTURVETENSKAP **

Inst135

KONSTVET. INST

Inst137

SKISSERNAS MUSEUM

Inst140

LITTERATURVET INST

Inst141

BOK- OCH BIBLIOTEKSHISTORIA**

Inst142

INST F KULTURVETENSKAPER

Inst145

MUSIKVET INST

Inst146

AKADEMISKA KAPELLET

Inst150

RELIGIONSVET INST****

Inst155

ENGELSKA INST

Inst160

INST F FINSK-UGRISKA SPRÅK

Inst165

INST F LINGVISTIK

Inst170

INST F NORDISKA SPRÅK

Inst175

INST F ROMANSKA SPRÅK

Inst180

INST F MELLANÖSTERNS SPRÅK

Inst185

SLAVISKA INST

Inst190

TYSKA INST

Inst195

INST F ÖSTASIATISKA SPRÅK

Inst196

CENTRUM F ÖST- OCH SYDÖSTASIEN STUDIER

Inst210

?????????????

Inst215

EKONOMISKA BIBLIOTEKET

Inst215

EKONOMISKA KURSBIBLIOTEKET

Inst220

INST F HANDELSRÄTT

Inst225

INST F INFORMATIK

Inst228

Geo?

Inst230

????????????

Inst240

PED-PSYK BIBLIOTEKET***

Inst240

SOCIAL- och BETEENDEVETENSKAPLIGA BIBLIOTEKET

Inst250

?

Inst260

SOCIALHÖGSKOLANS BIBL***

Inst265

SOCIOLOGISKA INST***

Inst270

STATISTISKA INST

Inst280

STATSVET INST

Inst305

JURIDISKA BIBLIOTEKET

Inst310

????????????

Inst401

ASTRONOMISKA INST

Inst402

FYSISKA INST

Inst403

AVD F ATOMFYSIK

Inst404

AVD F FASTA TILLSTÅNDETS FYSIK

Inst405

AVD F ATOMSPEKTROSKOPI

Inst407

AVD F KÄRNFYSIK

Inst408

AVD F KOSMISK/SUBATOMÄR FYSIK

Inst410

MATEMATISKA INST

Inst411

INTERNATIONELLA MILJÖINSTITUTET

Inst412

INST F MATEMATISK STATISTIK

Inst415

INST F TEORETISK FYSIK

Inst416

AVD F MATEMATISK FYSIK

Inst417

AVD F MEKANIK

Inst420

KEMICENTRUMS CENTRALBIBLIOTEK

Ins425a

AVD F ANALYTISK KEMI

Ins425b

AVD F BIOKEMI

Ins425c/425d

AVD F FYSIKALISK KEMI I II

Ins425f

AVD F KEMISK APPARATTEKNIK

Ins425g

AVD F KEMISK TEKNOLOGI

Ins425h

AVD F VÄXTBIOKEMI

Ins425i/425j

AVD F LIVSMEDELSTEKNIK/TEKNOLOGI

Ins425k

AVD F OORGANISK KEMI I

Ins425k

AVD F OORGANISK KEMI II

Ins425m/425n/425o

AVD F ORGANISK KEMI I II

Ins425p

AVD F TEKNISK ANALYTISK KEMI

Ins425r

AVD F TEKNISK MIKROBIOLOGI

Ins425s

AVD F TERMOKEMI

Ins425t

AVD F TILLÄMPAD BIOKEMI

Ins425u/425e

AVD F NÄRINGSLÄRA/LIVSM KEMI

Ins425v

AVD F MOLEKYLÄR BIOFYSIK

Ins425x

AVD F BIOTEKNIK

Inst430

INST F EKOLOGISK BOTANIK *

Inst435

FYSIOLOGISK BOTANIK

Inst440

BOTANISKA BIBLIOTEKET *****

Inst444

GEOBIBLIOTEKET

Inst445

GENETISKA INST

Inst450

Geo?

Inst460

MIKROBIOLOGISKA INST

Inst470

ZOOLOGISKA INST

Inst480

BIOLOGIBIBLIOTEKET *******

Inst501

INST F ANESTESIOLOGI

Inst502

BAKTERIOLOGISKA CENTRALLAB

Inst503

INST F PEDIATRIK, LUND

Inst504

DIETISTFUNKTIONEN

Inst505

ÖGONKLINIKEN MALMÖ

Inst506

INST F FARMAKOLOGI

Inst508

ENHETEN FÖR MEDICINSK ETIK

Inst509

FYSIOLOGI OCH MEDICINSK FYSIK

Inst510

MEDICINSKHISTORISKA MUSEERNA

Inst512

DERMATOLOGI OCH VENEROLOGI

Inst515

INST F HYGIEN*

Inst518

INFEKTIONSSJUKDOMAR, LUND

Inst519

KARDIOLOGISKA KLINIKEN

Inst520

MEDICINSK MIKROBIOLOGI, LUND

Inst521

INST F KIRURGI, LUND

Inst523

KLINISK FARMAKOLOGI, LUND

Inst524

KLINISK NEUROFYSIOLOGI, LUND

Inst527

KLINISK FYSIOLOGI, LUND

Inst528

KLINISK-GENETISKA AVD

Inst530

INST F KLINISK KEMI, LUND

Inst532

KURATORVERKSAMHETEN

Inst533

OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI, LUND

Inst535

INST F LOGOPEDI OCH FONIATRI

Inst536

INST F LUNGMEDICIN, LUND

Inst539

MEDICINSK OCH FYSIOLOGISK KEMI

Inst542

MEDICINSK MIKROBIOLOGI, LUND

Inst545

INST F MEDICIN, LUND

Inst546

INST FÖR MEDICIN

Inst548

INST F NEUROKIRURGI

Inst551

INST F NEUROLOGI

Inst554

INST F NJURMEDICIN

Inst557

INST F ORTOPEDI, LUND

Inst563

INST F PATOLOGI, LUND

Inst566

INST F PSYKIATRI, LUND

Inst567

BARN OCH UNGDOMSPSYKIATRI, LUND

Inst569

INST F PSYKIATRI OCH NEUROKEMI

Inst572

INST F RADIOFYSIK

Inst573

REHABILITERINGSKLINIKEN

Inst575

INST F ONKOLOGI, LUND

Inst578

INST F REUMATOLOGI

Inst579

INST F RÄTTSMEDICIN

Inst581

DIAGNOSTISK RADIOLOGI, LUND

Inst583

INST F SJUKGYMNASTIK

Inst584

CENTRUM F SAMHÄLLSMEDICIN, DALBY

Inst585

YRKESMEDICINSKA KLINIKEN

Inst586

INST F UROLOGI

Inst587

INST F ÖGONSJUKDOMAR

Inst588

THORAXKIRURGISKA KLINIKEN

Inst590

INST F ÖRON- NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR

Inst600

BIBLIOTEKARIEUTBILDNINGEN **

Inst606

VÅRDVETENSKAPLIGA BIBLIOTEKET

Inst702

SEKT F ARKITEKTUR

Inst710

INST F TEORETISK ELEKTROTEKNIK

Inst711

LCHS Lund Centre for Habitat Studies

Inst712

INST F INDUSTRIELL ELEKTROTEKNIK

Inst715

INST F TEKNISK EKONOMI OCH LOGISTIK

Inst717

DATALOGI OCH NUMERISK ANALYS

Inst718

INST F ELAUTOMATION, DIGITAL-OCH DATORTEKNIK

Inst719

INST F ELEKTRISK MÄTTEKNIK

Inst722

INST F TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM

Inst724

INST F TELETRANSMISSIONSTEORI

Inst728

INST F TILLÄMPAD ELEKTRONIK

Inst730

INST F REGLERTEKNIK

Inst755

INST F HÅLLFASTHETSLÄRA

Inst770

INST FÖR ENERGIVETENSKAPER

Inst771

LTH, HELSINGBORG

Inst772

INST F ****** TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEM

Inst775/Inst770

AVD F VÄRME OCH KRAFT

Inst780

LTH, MALMÖ

Inst785

SEKT F VÄG OCH VATTENBYGG

Inst786

INST F BRANDTEKNIK

Inst795

INST F TRAFIKTEKNIK

Inst810

FORSKNINGSPOLITISKA INST

Inst812

CENTRUM FÖR GENUSFORSKNING

Inst820

?????????????

Inst830

INST F MILJÖ OCH ENERGISYSTEM