Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Katalogisering: Format och regler

Generella länkar

Metadatabyrån

I Metadatabyrån hittar du bland annat:

  • information om KB:s metadatastandarder
  • sidor för samarbetsgrupper inom metadata och katalogisering
  • anvisningar för katalogisering enligt RDA
  • riktlinjer och praxis för auktoritetsarbete, klassifikation och ämnesord
  • länkar till utbildningsmaterial och tjänster

Förklaringar

LIBRIS inmatningsformat följer i allt väsentligt MARC21-standard, så som det definierats av Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office. I några fall har LIBRIS dock ansett det nödvändigt att definiera egna fält och delfält etc. för att kunna tillgodose specifikt svenska behov.

Libris