Gå till huvudinnehållet
Lund University

Katalogisering

Libris katalogsupport

Frågor som rör Libris katalogisering, E-mail: katalogsupport@kb.se

Generella länkar

Metadatabyrån

I Metadatabyrån hittar du bland annat:

  • information om KB:s metadatastandarder
  • sidor för samarbetsgrupper inom metadata och katalogisering
  • anvisningar för katalogisering enligt RDA
  • riktlinjer och praxis för auktoritetsarbete, klassifikation och ämnesord
  • länkar till utbildningsmaterial och tjänster

MARC till BIBFRAME

MARC-fält i XL. Ett urval

 

008/24                  Klicka på Egenskap. Välj Genre/form. Klicka på plustecknet vid Genre/form och sök på Akademisk avhandling

022 \z                   Klicka på plustecknet i högermarginalen. Välj Identifikator och ISSN. Klicka på plustecknet till höger om ISSN och välj Annulerat ISSN

041 \b                   Klicka på Egenskap. Välj Sammanfattning av innehåll. Klicka på plustecknet vid Sammanfattning av innehåll. Klicka på plustecknet vid Sammanfattning och välj Språk

041 \h                   Förstaindikator 1. Klicka på Egenskap. Välj Översättning av och skapa verk som lokal entitet. Lägg till språk

100 \q                   Klicka på plustecknet till höger om Person. Välj  Fullständigare namnform och Fullständigare namnform - Personnamn

130 \a                   Om det inte är en översättning: Klicka på Egenskap (i Instans av verk). Välj Har titel. Klicka på plustecknet vid Har titel. Välj Titel. Fyll i rutan för Huvudtitel, och ta sedan bort det tomma Primär medverkan-fältet (om man inte gör det kommer fältet ut som 240, och det räcker inte med att spara posten utan att fylla i Primär medverkan. Fältet måste tas bort.)
                             Om det är en översättning: Klicka på Egenskap i Instans av verk. Välj Översättning av. Skapa lokal entitet Verk. Fyll i Huvudtitel. Ta sedan bort det tomma Primär medverkan-fältet i Instans av verk, annars kommer fältet ut som 240.

240 \a                    Om det inte är en översättning: Klicka på Egenskap (i Instans av verk). Välj Har titel. Klicka på plustecknet vid Har titel. Välj Titel. Fyll i rutan för Huvudtitel. 
                             Om det är en översättning: Klicka på Egenskap i Instans av verk. Välj Översättning av. Skapa lokal entitet Verk. 

245 \n+\p             Klicka på plustecknet vid Har titel/Titel. Välj Har del. Klicka på plustecknet vid Har del och sök efter Titeldel vid Skapa lokal entitet. Markera och välj

246 \a+\f                Klicka på plustecknet vid Har titel. Klicka på Välj typ och sedan ex. Varianttitel. För delfält \f klicka på plustecknet vid Varianttitel och välj Täckning eller tillkomst     

362 \0                    Klicka på plustecknet i högermarginalen. Välj Har numrering av seriell resurs. Fyll i Benämning

490 \a+\x+\v         Klicka på plustecknet i högermarginalen. Välj Seriemedlemsskap. Klicka på plustecknet vid Seriemedlemsskap. Fyll i Serieuppgift, Numrering inom serie och Indikator för seriebiuppslag och ev. Identifikator ISSN

490+830                Utöver vad som anges ovan fyll även i Huvudtitel

502 \a                    Klicka på Egenskap. Välj Anmärkning om akademisk avhandling. Klicka på plustecknet vid Anmärkning om akademisk avhandling och skapa en lokal entitet

505 \a                    Förstaindikator 8. Klicka på plustecknet i högermarginalen. Klicka på Har innehållsförteckning och sedan på plustecknet vid Har innehållsförteckning. Fyll i Benämning                  

520 \a                    Klicka på Egenskap. Välj Sammanfattning av innehåll. Klicka på plustecknet vid Sammanfattning av innehåll och fyll i Benämning
 
546 \a                    Kan läggas till med hjälp av Berikning från mall

 

650 \a                    Andraindikator 4. I beståndsposten. Klicka på plustecknet i högermarginalen och välj Ämne. Klickas på plustecknet vid Ämne och välj Allmänt ämnesord. Klicka på plustecknet vid Allmänt ämnesord och välj Benämning

710 \a+\b               Förstaindikator 2. Klicka på plustecknet vid Medverkan och funktion. Välj Medverkan. Klicka på plustecknet vid Agent och välj Organisation (lokal entitet). Klicka på plustecknet vid Organisation och välj Är del av. Klicka på plustecknet vid Är del av och välj Organisation (lokal entitet). Klicka på plustecknet vid Organisation (omedelbart under Agent) och välj Namn på underordnad enhet. Fyll i de två nedersta rutorna 

710 \a+b                 Förstaindikator 1. Klicka på plustecknet vid Medverkan och funktion. Välj Medverkan. Klicka på plustecknet vid Agent och välj Jurisdiktion (lokal entitet). Klicka på plustecknet vid Jurisdiktion och välj Är del av. Klicka på plustecknet vid Är del av och välj Jurisdiktion (lokal entitet). Klicka på plustecknet vid Jurisdiktion (omedelbart under Agent) och välj Namn på underordnad enhet. Fyll i de två nedersta rutorna

730 \a                     Klicka på Egenskap. Välj Relation. Och igen. Klicka på plustecknet och välj Entitet. Klicka på plustecknet och välj Verk. Fyll i Huvudtitel

740 \a                     Klicka på plustecknet i högermarginalen. Välj Relation och sedan Relation igen. Klicka på plustecknet till höger om Relation och välj Entitet. Klicka på plustecknet vid Entitet och skapa Verk som lokal Entitet. Fyll i Huvudtitel.

776 \t                      Klicka på plustecknet i högermarginalen. Välj Annat bärarformat. Klicka på plustecknet och skapa en instans som lokal entitet. Klicka på plustecknet till höger om Instans och välj Har titel och sedan Titel och fyll i Huvudtitel

776 \z                      Klicka på plustecknet till höger om Instans. Välj Identifikator och sedan ISBN

777 \t                       Klicka på plustecknet i högermarginalen. Välj Utgiven med. Klicka på plustecknet till vänster om Utgiven med och skriv in titeln på tidskriften ifråga. Den bör dyka upp i listan. Välj den

780/785                   Klicka på plustecknet i högermarginalen. Välj ex. Fortsätter. Klicka på plustecknet till vänster om Fortsätter och skriv in titeln på tidskriften ifråga. Den bör dyka upp i listan. Välj den

852 \3                       Klicka på plustecknet till höger om Har komponent/Bestånd. Välj Del av materialet som avses. Klicka på plustecknet och skapa en Resurs som lokal entitet. Klicka på plustecknet vid Resurs och välj Benämning

856 \u+\z                 Andraindikator 0. Klicka på plustecknet i högermarginalen. Välj Tillhörande media. Klicka på plustecknet och sedan på Skapa lokal entitet (Mediaobjekt). Ange URI/URL och offentlig anmärkning

856 \u+\z                  Andraindikator 1. Klicka på plustecknet i högermarginalen. Välj Annan relaterad resurs. Klicka på plustecknet och sedan på Skapa lokal entitet (Elektronisk). Klicka på plustecknet till höger om Elektronisk och välj URI. Ange URI/URL. Klicka på plustecknet till höger om Elektronisk och välj Offentlig anmärkning

856 \u+\z                  Andraindikator 2. Klickaplustecknet i högermarginalen. Välj Relaterad beskrivning eller innehåll. Klickaplustecknet och sedan Dokument för att Skapa lokal entitet (Dokument). Klickaplustecknet till höger om Dokument och välj URI. Ange URI/URL. Klickaplustecknet till höger om Dokument och välj Offentlig anmärkning

 

 

 

Kontakt med Libris

Ändringsmeddelanden

RDA-katalogisering

ISBN