Gå till huvudinnehållet
Lund University

Katalogisering

Flöde för länkserverposter

 

   Inköpta e-böcker och e-tidskrifter aktiveras av Lund i FTF-länkservern (Full Text Finder).  Genom Libris försorg genereras bibliografiska poster med tillhörande bestånd som har LUBcat som slutmål. I de fall då det redan finns en post i Libris tillförs denna Lunds bestånd. Om ingen post finns i Libris skapas en ny rudimentär post med bestånd.

   Poster inom detta flöde registreras under sigel Ldix. Till skillnad från övriga sigel förs inte dessa poster över omedelbart till LUBcat, de kommer in först nästa dag.

   Vill man själv skapa en post manuellt gör man det under sigel Ldig. Orsaken kan vara att aktiveringen i länkservern dröjer eller att man vill förbättra den bibliografiska standarden på de automatgenererade posterna. Regeln är då att man i den upprättade bibliografiska posten lägger in den tryckta versionens ISBN i fält 020 delfält \z, gärna följt av frasen ”print” inom parentes:

020         \z 978919943834X (print)

Detta möjliggör matchning när information från länkservern når Libris och en ny beståndspost ska skapas. Finns ISBN för e-versionen ska det givetvis läggas i fält 020 delfält \a.

   Manuellt upprättade poster för e-böcker och e-tidskrifter får således förr eller senare bestånd både för Ldig och Ldix.

Länkserverposter

Maskinellt framställda ofullständiga poster, oftast bara med print-ISBN i fält 020 delfält \z, titel, 260 och 776 (numera även med författarfält). Manuell berikning kan ex. bestå i att man kompletterar med e-ISBN, författaruppslag, 300-fält, serieuppgift, 505 m.m. Fält 599 med texten "Maskinellt genererad post" makuleras. Ändra kod för fullständighetsnivå (leader/17), annars kommer manuellt gjorda ändringar att försvinna." I de flesta fall behöver även de fasta fälten uppdateras. För att ändringarna man gör i posten ska bevaras ändra Fullständighetsnivå för katalogiseringen i Leader från "5" eller "8" till "3" eller "7".

 

 

Leverantörsoberoende poster

Skapa en post för e-bok

Skapa en ny post från mall eller hämta hem från ”Andra källor”. Ingen träff? Ta i såfall fram posten för den tryckta boken. Kopiera posten. Klicka på hänglåset i högermarginalen för att låsa upp för redigering. Under ”Instanstyp” välj ”Elektronisk”. Makulera ev. 33X-fält. ”Berika från mall”, välj ”E-bok”. Förhandsgranska i MARC21 och notera att en mängd saker måste åtgärdas: ISBN:et ska flyttas till 020 \z (klicka på plustecknet i högermarginalen och välj ”Indirekt identifierad av”) och ersättas av e-ISBN, gärna kompletterat med särskiljande tillägg ”e-bok” eller liknande. Gå till ”Annat bärarformat” (776 \t). Klicka på plustecknet och välj att skapa en instans som lokal entitet. Klicka på plustecknet till höger om ”Instans” och välj ”Har titel” och sedan ”Titel” och fyll i ”Huvudtitel”.  För att få ett 776 \z så klicka på plustecknet till höger om ”Instans” och välj ”Identifikator. Övriga fält som kan behöva justeras/makuleras är ex. 040, 042, 300. Spara

Manuell katalogisering av e-böcker

Sammanfattning: vad som gäller när man katalogiserar en e-bok innan den hunnit komma in i Libris/LUBcat med sigel Ldix.

Det är alltså nödvändigt att man lägger in 020 \z med print-ISBN. Har man tillgång till flera print-ISBN så lägg helst in alla. Detta är förutsättningen för att matchningen mot den inkommande Ldix-posten ska bli korrekt.

Var medveten om att fulltextlänken man manuellt lägger in i Ldig-beståndsposten plötsligt av olika skäl kan bli ogiltig (förlaget byter t.ex. plattform).

Det tar c:a två veckor för en e-bok att komma in i Libris/LUBcat som Ldix efter det att den aktiverats i vår länkserver. Fördelen med Ldix-länkarna är att de justeras automatiskt om förlaget byter ut dem.

Läs mer om systemflödet för e-böcker här: http://libguides.lub.lu.se/lubsearchochelektroniskaresurser/system

Vill man slippa att bevaka den manuellt inlagda Ldig-länken för all framtid så är rekommendationen att man makulerar beståndsposten för Ldig när vi fått in beståndspost för Ldix.

Alternativt att vänta med katalogiseringen tills det på maskinell väg skapats en Ldix-post i Libris och sedan ägna sig åt att berika den bibliografiska posten om det behövs.

Nämnas bör också att Ldig (eller något annat av våra "vanliga" sigel) inte kan samexistera med Ldix i LUBcat. Det är antingen det ena eller det andra som gäller. Saknas Ldix-länken i LUBcat bör man spara om posten i Libris så att en ny överföring triggas och Ldix-länken kommer på plats. Och Ldix-posterna förs inte över omedelbart som för andra sigel. De tar natten på sig.

Viktigt angående länkfält 856:
Om man inte anger en text i 856 #z så visas den klickbara länken i LUBcat endast som "Unknown format", vilket är för otydligt. 
Följ instruktionerna i detta dokument istället.

IP- check

http://ludwig.lub.lu.se/login?url=           

 

 

Generella länkar