Gå till huvudinnehållet
Lund University

Katalogisering

Auktoritetsarbete

Auktoritetsarbete

Personnamn, institutionsnamn och i viss mån titlar och ämnesord är underkastade auktoritetskontroll. Det betyder att de ska kontrolleras mot auktoritetsregister/thesaurer innan de matas in och sparas i poster. Exempel på auktoritetsregister är VIAF, Libris, LC authorities och LUBcat. Exempel på en thesaur är Svenska ämnesord. 

Frågor till KB:s auktoritetsgrupp: auktoritetsgruppen@kb.se

 

Verktyg

Skapa ny auktoritetspost - person. Hjälptext i XL

Skapa ny auktoritetspost - organisation. Hjälptext i XL

Lästips

Generella länkar

Metadatabyrån

I Metadatabyrån hittar du bland annat:

  • information om KB:s metadatastandarder
  • sidor för samarbetsgrupper inom metadata och katalogisering
  • anvisningar för katalogisering enligt RDA
  • riktlinjer och praxis för auktoritetsarbete, klassifikation och ämnesord
  • länkar till utbildningsmaterial och tjänster