Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Katalogisering: Ämnesord

Generella länkar

Metadatabyrån

I Metadatabyrån hittar du bland annat:

  • information om KB:s metadatastandarder
  • sidor för samarbetsgrupper inom metadata och katalogisering
  • anvisningar för katalogisering enligt RDA
  • riktlinjer och praxis för auktoritetsarbete, klassifikation och ämnesord
  • länkar till utbildningsmaterial och tjänster

Verktyg

Ämnesordsindexering

Att ämnesordsindexera är att analysera verkens innehåll och försöka matcha ihop det med termerna i den ämnesordslista man använder, samt konstruera ämnesorden enligt de riktlinjer som finns. Syftet med ämnesordsindexeringen är att så väl som möjligt redogöra för verkens innehåll så att användare kan hitta verk om ett visst ämne. Ämnesordsindexering bör ske konsekvent så att verk om samma ämne förses med samma ämnesord.

Välj de ämnesord som bäst sammanfattar verkets innehåll, och uttrycker de viktigaste ämnena i verket. Normalt bör minst 20 % av verket behandla ett ämne för att ett ämnesord ska bli aktuellt.

Ämnesorden kan delas in i två stora grupper:

  • Ämnesord bestående av egennamn.
  • Allmänna ämnesord, som anger föremål, egenskaper, händelser, handlingar etc.

SAO

Bild