Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Genusvetenskap: Söka & utvärdera

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i genusvetenskap vid Lunds Universitet

Söka systematiskt

Om du söker systematiskt genom att förbereda och dokumentera dina sökningar samt utvärdera sökningarna och materialet du hittar vinner du mycket.

 

  • Vilken typ av material behöver du?
  • I vilka söktjänster kan du hitta lämpligt material?
  • Vilka avgränsningar kan du göra i din frågeställning?
  • Vilka sökord kan du använda? 

Din frågeställning brukar vara en bra ingång till relevanta sökord, testa även att söka på synonymer och varianter. En del databaser har ämnesordslistor eller s.k. tesaurusar där du kan se vilka etablerade ämnesord som används.

För att läsa in sig på ett ämnesområde  är avhandlingar, uppsatser och referensverk (t.ex. handböcker) givande utgångspunkter. Vetenskapliga översiktsartiklar (literature reviews eller systematic reviews) är väldigt bra att utgå ifrån om du vill ha överblick av ett specifikt forskningsområde. Här finns sammanfattande presentationer  av forskningen inom en viss fråga och användbara referenser till material.

Vanliga söktekniker som fungerar i de flesta databaser är trunkering, boolsk söklogik samt frassökning. Det är ofta möjligt att skapa bevakningar i databaser, s.k. alerts, på sökningar eller  tidskrifter du är intresserad av, vilket innebär att du blir meddelad när nytt material finns tillgängligt som passar in på dina sökkriterier. Kom ihåg att dokumentera dina sökningar och spara referenser som du hittar under tiden du letar, det är svårt att gå tillbaka!

Källkritiska aspekter - utvärdera alltid materialet du hittar!

PsycINFO: Tesaurusen

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek vid Lunds universitet

Inför uppsatsen

Hur och var kan jag hitta bra material till min uppsats? Hur söker jag på ett smart sätt? Hur skall jag tänka källkritiskt?
 

Kombinera sökord, trunkera och söka på fraser

Du kan kombinera dina sökord med hjälp av orden AND, OR och NOT (OCH, ELLER och INTE på svenska), som även kallas booleska operatorer. I många databaser och sökmotorer görs detta genom aktiva val, t.ex. i rullmenyer, men AND kan också vara underförstått om du inte anger annat. Det grömarkerade visar materialet du får vid utförd sökning.

 

 

Trunkering innebär att man ersätter slutet av ett ord med ett tecken, oftast i form av *, för att söka på allt som börjar med en viss ordstam. Exempel: Skriver du genus* får du träff på genusvetenskap, genusperspektiv, genusfrågor etc.

Att söka efter en fras innebär att du vill ha orden i en viss specifik ordning. I databaser brukar man markera fraser med citationstecken före och efter frasen. Exempel: "Karl Marx" ger träffar på hela namnet när det står i denna ordning, men inte på bröderna Marx eller andra personer som heter Karl.