Skip to main content
Lund University

Att söka vetenskaplig information: Inför skrivuppgifter

Att söka vetenskaplig information

Att söka vetenskaplig information

 När du ska skriva en vetenskaplig text, till exempel en rapport eller ditt examensarbete, behöver du använda dig av vetenskaplig information från artiklar, konferensbidrag eller böcker. Via biblioteket har du tillgång till bibliotekskataloger och databaser. I bibliotekskataloger hittar du främst böcker, både tryckta och elektroniska. I böcker kan du ofta hitta bakgrundsinformation. I databaser hittar du artiklar och konferensbidrag. I artiklar och konferensbidrag presenteras ofta den senaste forskningen.

I bibliotekets samsökningstjänst LUBsearch söker du både i bibliotekskatalogen och en mängd databaser samtidigt. Du har tillgång till de flesta databaser även utanför Campus. Gå till LUBsearch och logga in med ditt studentkonto.