Skip to Main Content
Lund University

Att söka vetenskapligt material

Att söka vetenskapligt material till en skrivuppgift

Inför skrivuppgifter

 När du ska skriva ett arbete på universitetet, till exempel en rapport eller en uppsats, behöver du använda dig av vetenskaplig information från till exempel artiklar, konferensbidrag och böcker. Via biblioteket har du tillgång till bibliotekskataloger och databaser. I bibliotekskataloger hittar du främst böcker, både tryckta och elektroniska. I böcker kan du ofta hitta bakgrundsinformation. I databaser hittar du bland annat artiklar och konferensbidrag. I artiklar och konferensbidrag presenteras ofta den senaste forskningen.

I bibliotekets samsökningstjänst LUBsearch söker du både i bibliotekskatalogen och en mängd databaser samtidigt. Du har tillgång till de flesta databaser även utanför Campus. Gå till LUBsearch och logga in med ditt studentkonto.