Skip to Main Content
Lund University

Genusvetenskap

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i genusvetenskap vid Lunds Universitet

This guide in English

For information in English, use the Gender Studies Subject Guide

 Välkommen till ämnesguiden för genusvetenskap

Välkommen till ämnesguiden - här hittar du söktjänster och informationsresurser inom genusvetenskap. Det finns också tips och råd om sökning och hantering av information och litteratur.

En del resurser är licensierade och kan bara användas av studenter och anställda vid Lunds universitet. Använd ditt studentkonto eller LU-konto för att komma åt dessa.

Det finns flera ämnesguider inom samhällsvetenskap som du kan använda,  t.ex. inom psykologi eller socialt arbete.