Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Genusvetenskap: Akademiskt skrivande

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i genusvetenskap vid Lunds Universitet

Regler vid LU

Forskningsetik

Publicera din uppsats!

Akademiskt skrivande

I arbetet med att skriva egna texter ingår det att på ett vedertaget och konsekvent sätt referera till de texter och andra källor som du har använt dig av.

När du skriver en akademisk text grundar du ditt eget arbete på vad andra författare kommit fram till - var noga med att skilja ditt eget bidrag från andras. Det gör du genom att använda dig av hänvisningar i löpande text och genom att ange alla källor som använts i en referenslista. Det är ett sätt att upprätthålla akademisk hederlighet inom forskning och akademiska studier.

Läs mer och få tips i följande guider och övningar:

Vad utmärker det akademiska skrivandet?

Vad innebär akademiskt skrivande för mig som student? Vad betyder det att något räknas som vetenskapligt?

Att skriva referenser

Referenshanteringsverktyg

Ett referenshanteringsverktyg är ett program som hjälper dig att samla och sortera referenserna du behöver för ditt arbete.

Du kan använda ett sådant verktyg för att infoga referenser i texten när du skriver eller enbart för att lägga till en referenslista på slutet.

Alla studenter och anställda vid Lunds universitet kan använda verktyget EndNote (tillgängligt via campuslicens). Det finns också många gratisprogram för referenshantering. För mer information och vägledningar gå till guiden: