Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Genusvetenskap: Home

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i genusvetenskap vid Lunds Universitet

This guide in English

For information in English, use the Gender Studies Subject Guide

  Ämnesguider

Social- och beteendevetenskapliga biblioteket 

Det finns flera ämnesguider inom samhällsvetenskap som du kan använda,  t.ex. inom psykologi eller socialt arbete.

 Välkommen till ämnesguiden för genusvetenskap

Välkommen till ämnesguiden - här hittar du söktjänster och informationsresurser inom genusvetenskap. Det finns också tips och råd om sökning och hantering av information och litteratur.

En del resurser är licensierade och kan bara användas av studenter och anställda vid Lunds universitet. Använd ditt studentkonto eller LU-konto för att komma åt dessa. 

Har du tips på resurser till ämnesguiden eller frågor så kontakta mig gärna!

Biblioteksservice

Subject Guide