Skip to Main Content
Lund University

Genusvetenskap

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i genusvetenskap vid Lunds Universitet

Bläddra bland tidskrifter

Uppslagsverk genusvetenskap (e-böcker)

Genusvetenskapliga tidskrifter - ett urval

Tidskrifterna finns tillgängliga elektroniskt. Några finns öppet på nätet, en del tidskrifter är tillgängliga genom LUB:s prenumeration, använd Studentkontot för att komma vidare till tidskriftsnumren och artiklar. Detta är ett urval av tidskrifter om genusvetenskap.

Referensverk

Referensverk, såsom handböcker och ämnesspecifika uppslagsverk, ger en översiktlig framställning av ett ämnesområde och är en bra startpunkt för att hitta referenser till tongivande forskare och mer material inom ämnet.

Testa att kombinera dina sökord med ordet "handbook" i t.ex. Libris eller LUBsearch för att se  handböcker som finns inom ämnet. I handböcker finns artiklar och kunskapsöversikter skrivna av forskare på området, medan uppslagsverk ger mer kortfattade introduktioner och förklaringar till teorier och begrepp.

Några referensverk. E-böcker

Tjänster för att identifiera och jämföra vetenskapliga tidskrifter