Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Genusvetenskap: Tidskrifter & referensverk

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i genusvetenskap vid Lunds Universitet

Bläddra bland tidskrifter

Uppslagsverk genusvetenskap (e-böcker)

Genusvetenskapliga tidskrifter - ett urval

Tidskrifterna finns tillgängliga elektroniskt. Några finns öppet på nätet, en del tidskrifter är tillgängliga genom LUB:s prenumeration, använd Studentkontot för att komma vidare till tidskriftsnumren och artiklar. Detta är ett urval av tidskrifter om genusvetenskap.

Tjänster för att identifiera och jämföra vetenskapliga tidskrifter

Referensverk

Referensverk, såsom handböcker och ämnesspecifika uppslagsverk, ger en översiktlig framställning av ett ämnesområde och är en bra startpunkt för att hitta referenser till tongivande forskare och mer material inom ämnet.

Testa att kombinera dina sökord med ordet "handbook" i t.ex. Libris eller LUBsearch för att se  handböcker som finns inom ämnet. I handböcker finns artiklar och kunskapsöversikter skrivna av forskare på området, medan uppslagsverk ger mer kortfattade introduktioner och förklaringar till teorier och begrepp.

Några referensverk. E-böcker