Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
Lund University

Genusvetenskap: Allmänna söktjänster

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i genusvetenskap vid Lunds Universitet

Bibliotekskataloger

Läsa e-böcker

http://www.flickr.com/photos/playfullibrarian/
3420174642/sizes/m/in/photostrea

För  information om att  låna och använda e-böcker se guiden eBooks @ Lund University Libraries

Databaser med vetenskapliga publikationer

I LUBsearch och på EBSCOhost kan du välja att begränsa sökningen till vetenskapliga "peer review"-artiklar (läs mer på sidan Vetenskaplig publicering).  

Dagstidningsartiklar

Sökguider

Letar du metodböcker?

Sage Research Methods Online Ett verktyg med över 1400 ämnes- och begreppsförklaringar inom forskningsmetodik samt 500 uppslagsverk och handböcker.

Research Methods – Social Sciences Böcker inom bl.a. kvantitativ och kvalitativ metod, intervjuer, fokusgrupper, statistik och skrivhandledningar som finns på Sambib.

Uppsatser