Skip to Main Content
Lund University

Genusvetenskap

En ämnesguide för studenter, forskare och lärare i genusvetenskap vid Lunds Universitet

Bibliotekskataloger

Läsa e-böcker

http://www.flickr.com/photos/playfullibrarian/
3420174642/sizes/m/in/photostrea

För  information om att  låna och använda e-böcker se guiden eBooks @ Lund University Libraries

Letar du metodböcker?

Sage Research Methods Online Ett verktyg med över 1400 ämnes- och begreppsförklaringar inom forskningsmetodik samt 500 uppslagsverk och handböcker.

Research Methods – Social Sciences Böcker inom bl.a. kvantitativ och kvalitativ metod, intervjuer, fokusgrupper, statistik och skrivhandledningar som finns på Sambib.

Uppsatser

Databaser med vetenskapliga publikationer

I LUBsearch och på EBSCOhost kan du välja att begränsa sökningen till vetenskapliga "peer review"-artiklar (läs mer på sidan Vetenskaplig publicering).  

Dagstidningsartiklar

Sökguider