Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Att söka vetenskaplig information: Sökord och söktjänster

Att söka vetenskaplig information

Sökord

Utgå från din problemformulering/frågeställning. Vilka är de viktigaste begreppen i frågeställningen?

Skriv ner så många sökord du kan komma på utifrån din frågeställning. Använd till exempel textböcker, encyklopedier och artiklar för att hitta relevanta sökord. Tänk på att de flesta vetenskaplig artiklar är skrivna på engelska och det är därför viktigt att hitta de rätta engelska termerna.
Var nyfiken och kreativ!

Försök hitta:

  • Engelska termer
  • Synonymer
  • Förkortningar
  • Liknande ord
  • Breda begrepp
  • Specifika begrepp
  • Facktermer

För att få översikt kan du föra in dina sökord i ett dokument som du kan använda som stöd för att kombinera sökord  inom samma koncept och kombinera olika koncept med varandra. Under fliken Söktekniker förklarar vi hur du kan göra kombinationssökningar med hjälp av orden AND eller OR.

Om du till exempel ska skriva om tillverkning av glasrutor till bilar kan du först titta på konceptet glastillverkning och samla synonymer och liknande begrepp. Därefter samlar du på dig synonymer till bil. Se exempel nedan.

Bibliotekskataloger

 

Startsida

Bibliotekskatalog för alla svenska universitets- och högskolebibliotek, flertalet svenska forskningsbibliotek och ett fåtal folkbibliotek

Databaser


Lunds universitets biblioteks samlade söktjänst för samlingarna. Genom LUBsearch har du tillgång till stora delar av bibliotekens elektroniska och fysiska samlingar.

Databaser A-Z
Alla de databaser som Lunds Universitet betalar för finns tillgängliga i Databases A-Z, men tjänsten innehåller också länkar till fria resurser som kan vara relevanta för dig som studerar eller arbetar vid Lunds Universitet.

Som student eller anställd vid Lunds universitet har du tillgång till våra elektroniska resurser även när du befinner dig utanför campusnätverket. Gå in via LUBsearch och logga in med ditt studentkonto eller LU-konto.

Sökprotokoll

Avsätt rejält med tid att söka information. Använd flera söktjänster. Använd gärna ett sökprotokoll för att dokumentera dina sökningar. Genom att anteckna när, var och hur du söker material kan du spara tid. Du slipper göra samma sökning flera gånger och du får en uppfattning om vilka sökord och söktekniker som fungerar.