Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Att söka vetenskaplig information: Sökresultat

Att söka vetenskaplig information

Sökresultat

När du gjort din sökning är det dags att titta på vilka resultat den gav. Om du har fått ett litet antal träffar kan du behöva se över dina sökord och försöka hitta bredare begrepp, du kan prova att söka med trunkering (se fliken Söktekniker) eller söka i en annan databas. Om du har fått för många träffar kan du behöva hitta smalare och mer specifika sökord eller kombinera sökord med hjälp av AND.

Du kan också arbeta med att begränsa och specificera sökresultaten  i databasen genom att till exempel välja artiklar som har genomgått Peer Reiew (se nedan) eller genom att begränsa resultaten till vissa år, språk eller ämne.

Begränsa sökesultat

När du har gjort din sökning kan du begränsa dina resultat för att få fram de som är mest relevanta för dig. I de flesta databaser har du möjlighet att filtrera på till exempel År, Språk, Materialtyp, Peer Review, Ämne och Utgivare.

How to Refine Search Results
Film från Rasmussen College Library & Learning Services

 

Peer Review

I vetenskapliga tidskrifter publiceras artiklar skrivna av forskare inom ett ämnesområde. Peer Review innebär att artikelns vetenskapliga kvalitet har granskats av andra forskare inom samma område innan den publiceras.

Vad är Peer Review?
Film från Malmö Högskolas Bibliotek. Creative Commons-licens: Attribution, Non-Commercial