Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad
Lund University

Att söka vetenskaplig information: Källkritik

Att söka vetenskaplig information

Källkritik

Du måste alltid granska dina sökresultat för att avgöra att de är pålitliga och korrekta. Du måste också avgöra om informationen är relevant för att besvara din problemställning.

Ställ följande frågor till materialet:
Vem förmedlar informationen?

Vad innehåller materialet?
Vem är materialet skrivet för?
Varför är materialet  publicerat?
När är materialet skrivet?

Källtillit

Om Källtillit från Internetstiftelsen

"Så bygger du källtillit

 • Granska källans processer – på vilka grunder baserar den sina påståenden?
 • Granska källans kontrollmekanismer – finns det interna eller externa granskningsfunktioner?
 • Granska källans källor – vilken grund har de som påstår något för sina påståenden?
 • Granska källans kopplingar – finns täta band till politiska eller kommersiella intressen?"

Källkritik

Oavsett varifrån du hämtar information så är det viktigt att vara källkritisk. Var extra uppmärksam när du hämtar information från Internet. Tänk på

VEM förmedlar informationen?

 • Författare - är författaren välkänd inom sitt ämnesområde? Finns det något sätt att kontakta författaren?
 • Utgivare - vem står bakom informationen – ett företag, en myndighet, en organisation eller en privatperson? Finns det kontaktuppgifter? Seriösa utgivare presenterar sig oftast tydligt.

VAD innehåller materialet?

 • Trovärdighet - är informationen trovärdig och korrekt? För att bedöma detta spelar både källans anseende och din egen erfarenhet och kunskap roll.
 • Relevans - hur relevant är materialet för dina behov?
 • Referenser - vilka referenser finns det till andra källor?
 • Vetenskaplighet - är det en vetenskaplig text?

VEM är materialet skrivet för?

 • Målgrupp - vilken är den tänkta målgruppen? Är det forskare, skolelever, beslutsfattare eller allmänheten?

VARFÖR är materialet publicerat?

 • Syfte - vad är syftet med informationen? Är det att presentera forskning, sprida åsikter eller underhålla?

NÄR är materialet skrivet?

 • Aktualitet - när skrevs texten? Är publikationen daterad? Är materialet tillräckligt aktuellt för dig?

Mer om källkritik